Нуклеарна Медицина

Лекари в отделението

Болница Мемориал Шишли

Болница Мемориал Анкара

Болница Мемориал Диарбакър