ПЕТ/КТ

За отделението

В Отделението за Нуклеарна Медицина на Мемориал се използва успешно системата за изследване PET-CT, която в ден днешен е една от най-напредналите за изследване системи в цял свят и е ефективна за изследване на тумор по цялото тяло.  Системата за изследване PET-CT се използва за стадиране на болестта преди започване на нейното лечение, за подробно изследване на легиите по време на лечението и определяне на ефективността на лечение при болни с метастази и притежава една от най-напредналите за изследване технологии в цял свят. Технологията притежава качество на визуализация Ултра HD и осигурявайки възможност за ясно изображение в широко поле ни представя възможност за проследяване и на най-малките подробности. Системата за изследване PET-CT, която е една от най-напредналите за изследване технологии в деня ни в цял свят, спомага за стадиране на болестта преди започване на нейното лечение, за подробно изследване на легиите по време на лечението и за определяне на ефективността на самото лечение.

РАДИОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ПО ВРЕМЕ НА ДИАГНОЗА, СТАДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА

В следствие на бързо променящата се технология във визуализацията на рака, заедно с повишаване на шанса за правилно тълкуване на данните бързо се повишава и комфорта на болния. Екипа по Радиология и Нуклеарна Медицина на Центъра по Онкология Мемориал  притежава знания и умения от най-висока степен. Центърът, който притежава иновативна технология за визуализация, използва най-напредналата в тази област технология. В сложните и спорни случаи болните с рак се преценяват от страна на съвета по онкология на който присъстват лекари от всички дисциплини и приложение се извършва след поставяне на най-правилната по научен метод диагностика.

ПЕТ-КТ (PET-CT) - Позитронно-емисионна томография

В ДИАГНОСТИКАТА - ЛЕЧЕНИЕТО И СТАДИРАНЕТО НА РАКА

ПЕТ-КТ значително повишава успеха за лечение на рака с приложението си в много стадии от определяне на раковото образование до осъществяване на плана за лечение и от оценяване на успеха на самото лечение до планиране на лъчевата терапия.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОЦЕДУРАТА ПЕТ-КТ ?

Нужно е пациентът да е гладувал в продължение на 6 часа преди осъществяване на процедурата на ПЕТ-КТ. Най-напред се измерва кръвната захар на болния. Ако кръвната захар е в допустимите граници, в кръвта на болния се инжектира радиоактивно вещество. Използват се различни радиоактивни вещества, но най-често използваното е F-18 Флородеоксигликоза. Това е захарна молекула свързана с радиоактивния елемент Флуор – 18. След инжектиране на лекарството на болния за неговото разпространение се изчаква един час. След това болния се приема за изследване на уреда ПЕТ-КТ.

ПЕТ-КТ се използва на всички стадии за Диагноза и Лечение

Най важната разлика на раковата клетка от нормалната е нейното бързо и безконтролно размножаване. Нуждата от енергия на клетки показващи висока дейност е по-висока от нормалната. С радиоактивно отбелязване на захарта, белтъка и някои градивни елементи използвани през този период от страна на раковата клетка е възможно отбелязването и на мястото на раковите тъкани. Уреда ПЕТ-КТ действа на този принцип на действие.

„Метода за визуализация ПЕТ-КТ е един от най важните методи за поставяне на диагноза, стадиране, ново стадиране и определяне на промените след лечение на рака“

Даващото насока на лечението на рака ПЕТ-КТ се използва в следните стадии на диагноза и лечение на рака.

Другите елементи използвани в изследването ПЕТ-КТ са: за визуализация на костите F-18NaF, при изследване разпространението на рака на простата Ga-68 PSMA, за изследване на Невроендокринните тумори се използва Ga-68 Osterotid. Съществуват също така и много други радиофармацевтични препарати които не се използват много в рутинните изследвания.

ПЕТ-КТ увеличава в голяма степен успеха на борба с рака по време на всичките му етапи като определяне на раковите клетки, планиране на самото лечението, оценяване на успеха на лечението.

  1. Използва се за определяне на метаболизма на тъканта, за която се предполага че притежава рак

Фактът дали определени с други методи тъкани показват метаболизъм на  раково образование или не, се определя с ПЕТ-КТ.

Ако  резултатът от ПЕТ-КТ на елемента е позитивен, то сигурно този елемент консумира много гликоза и е голяма вероятността да е раково образование. 

  1. Нужно е образеца от тъканта, за която се предполага че притежава рак, да се вземе от правилното място

Поради факта, че се размножава безконтролно, раковото образование може да образува увреждане и в своята структура. Възможно е  от образците, които ще се вземат от увреденото място, да не могат да се получи необходимото количество клетки за изследване. ПЕТ-КТ показва мястото на което за събрани живите клетки и е пътеводител за биопсията. 

  1. Определяне на разпространението на рака

Технологията ПЕТ-КТ се използва успешно в много видове рак за определяне (степениране) на разпространението на рака. 

  1. Определяне на начина на лечение

След това изследване се променя начина на лечение средно на около един от всеки три болни. Понякога вместо тежка хирургическа намеса лечението се провежда само с медикаментозни препарати и се предотвратява ненужната хирургическа операция. С помощта на PET-CT при някои от болните се определя че разпространението на рака е много по малко от предполагаемото и вместо използване на медикаментозно лечение раковото образование се премахва само чрез хирургическа намеса. 

  1. Ранно Определяне на Ползата от Лекарството за Рак

Лекарствата използвани за лечение на рак са лекарства за които е нужно да се има впредвид сериозното им страничното действие. С използването на подходящи лекарства ще се спасите и от излишните странични действия, и в същото време използвайки подходящото за тъканта лекарство ще имате шанс за ранно отстраняване на болестта. С помощта на PET-CT, след 1. и 2.ра процедура на лечението чрез оценяване ще получите информация относно ползата на използваното лекарство.

Лекари в отделението

Болница Мемориал Шишли

Болница Мемориал Анкара

Болница Мемориал Диарбакър