Проф. д-р Abdullah GEDİK

Болница Мемориал Диарбакър

Урология

Болница Мемориал Диарбакър

Онкологичен Център

Болница Мемориал Диарбакър

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366