Проф. д-р Hacı Ahmet DEMİR

Болница Мемориал Анкара

Педиатрия

Болница Мемориал Анкара

Детски Онкологичен Център

Болница Мемориал Анкара

Детско отделение за присаждане на костен мозък

Телефонен номер

+90 549 639 3366