Доц. д-р Ahmet DEMİR

Болница Мемориал Анкара

Педиатрия

Болница Мемориал Анкара

Детски Онкологичен Център

Болница Мемориал Анкара

Детско отделение за присаждане на костен мозък

Телефонен номер

+90 212 444 7 888