Д-р Ahmet ERBEY

Болница Мемориал Диарбакър

Гръдна Хирургия

Болница Мемориал Диарбакър

Онкологичен Център

Болница Мемориал Диарбакър

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366