Проф. д-р Ahmet MENKÜ

Болница Мемориал Кайсери

Неврохирургия

Болница Мемориал Кайсери

Онкологичен Център

Болница Мемориал Кайсери

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366