Проф. д-р Ahmet Turan AYDIN

Болница Мемориал Анталия

Ортопедия и Травматология

Медицински Център Мемориал Лара

Ортопедия и Травматология

Болница Мемориал Анталия

Онкологичен Център

Болница Мемориал Анталия

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366