Проф. д-р Alihan GÜRKAN

Болница Мемориал Анталия

Обща Хирургия

Болница Мемориал Анталия

Център за Обезитетна Хирургия

Медицински Център Мемориал Лара

Обща Хирургия

Болница Мемориал Анталия

Онкологичен Център

Болница Мемориал Анталия

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366