Проф. д-р Alper YURCİ

Болница Мемориал Кайсери

Гастроентерология

Болница Мемориал Кайсери

Център за Обезитетна Хирургия

Телефонен номер

+90 549 639 3366