Проф. д-р Atila TANYELİ

Болница Мемориал Шишли

Педиатрия

Болница Мемориал Шишли

Детска Хематология

Болница Мемориал Шишли

Детски Онкологичен Център

Болница Мемориал Шишли

Детско отделение за присаждане на костен мозък

Телефонен номер

+90 549 639 3366