Д-р Babek TABANDEH

Болница Мемориал Аташехир

Обща Хирургия

Болница Мемориал Аташехир

Център за Обезитетна Хирургия

Болница Мемориал Аташехир

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366