Проф. д-р Engin ÇAKAR

Научни публикации

· 40 статии публикувани в международни списания

· 17 Статии публикувани в местни издания

· 17 Лекции представени на международни научни събрания

· 12 Лекции представени на местни научни събрания

· Има голям брой участия в писането на книги и правенето на преводи

Участие в професионални обучения, практики и конференции

· Harvard Medical School, Transcranial Magnetic Stimulation&Direct Current Stimulation

· Симпозиум за инсулт и рехабилитация Истанбул, 2014

· Национален FTR Конгрес, Анталия, 2013

· Симпозиум за клинична невро физиология,Анталия, 2013

· Симпозиум Азиз Севуктекин за рехабилитация Анкара, 2010

· Национален конгрес за ортопедия и протезиране Истанбул, 2009

· Има голям брой покани като лектор

· Има голям брой конгреси.симпозиуми и курсове

Афилиации

· Европейска асоциация по физикална медицина и рехабилитация

· Средиземноморска асоциация за физическа медицина и рехабилитация

· Турска асоциация по физикална медицина и рехабилитация

· Ръководител на работна група за стимулиране на мозъка и невро-възстановяване

· Турска алгологична асоциация

· Турска асоциация по клинична невро физиология и ЕЕГ-EMГ