Проф. д-р Ercan GEDİK

Болница Мемориал Диарбакър

Обща Хирургия

Болница Мемориал Кайсери

Онкологичен Център

Болница Мемориал Диарбакър

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366