Д-р Erkan DALBAŞI

Болница Мемориал Диарбакър

Обща Хирургия

Болница Мемориал Диарбакър

Център за Обезитетна Хирургия

Болница Мемориал Диарбакър

Онкологичен Център

Болница Мемориал Диарбакър

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366