Специалист д-р Feride KENDİROĞLU

Медицински Център Мемориал Лара

Радиология

Болница Медстар Анталия

Радиология

Телефонен номер

+90 212 444 7 888