Проф. д-р Ferit AVCU

Болница Мемориал Анкара

Хематология

Болница Мемориал Анкара

Център за трансплантация на костен мозък

Телефонен номер

+90 549 639 3366