Д-р İ. Burhan ÖZEL

Болница Мемориал Диарбакър

Гинекология

Болница Мемориал Диарбакър

Онкологичен Център

Болница Мемориал Диарбакър

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366