Специалист по диететика и здравословно хранене Nihan YAKUT

Болница Мемориал Бахчелиевлер

Хранене и диететика

Телефонен номер

+90 549 639 3366