Проф. д-р Orhan BABUCÇU

Болница Мемориал Шишли

Рана Анализ и Център за лечение

Болница Мемориал Шишли

Естетическа, Пластична и Реконструктивна хирургия

Болница Мемориал Шишли

Рана Анализ и Център за лечение

Болница Мемориал Шишли

Онкологичен Център

Болница Мемориал Шишли

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366