Специалист д-р Özgür MOLLAOĞLU

Болница Мемориал Шишли

Вътрешни заболявания

Медицински Център Мемориал Етилер

Вътрешни заболявания

Болница Мемориал Шишли

Вътрешни заболявания

Телефонен номер

+90 549 639 3366