Проф. д-р Saim YILMAZ

Болница Мемориал Анталия

Радиология

Медицински Център Мемориал Лара

Интервенционална Радиология

Болница Мемориал Анталия

Интервенционална Радиология

Телефонен номер

+90 212 444 7 888