Специалист д-р Selmin BEŞBAŞ

Болница Мемориал Анталия

Анестезиология и Реанимация

Телефонен номер

+90 549 639 3366