Доц. д-р Songül ŞEREFHANOĞLU

Болница Мемориал Шишли

Хематология

Болница Мемориал Шишли

Център за трансплантация на костен мозък

Телефонен номер

+90 212 444 7 888