Проф. д-р Z. Emel DEMİRALP

Болница Мемориал Шишли

Типиране на тъкан и Имунологична Лаборатория

Телефонен номер

+90 549 639 3366