Скорошни развития

За здравето и безопасността на нашите пациенти и служители

1.05.2020 00:44:35

За здравето и безопасността на нашите пациенти и служители

 

Поради пандемията вирус Covid-19, която обхвана целия свят, ние предприехме редица предпазни мерки, свързани със здравето и безопасността на пациенти ни, близките им и нашите служители.

Като здравна институция, ние продължаваме да предоставяме услуги за диагностика и лечение в спешните ни отделения, отделенията за амбулаторни грижи, хирургическите ни центрове и във всички други медицински специалности.

Ние оценяваме Вашето разбиране, относно предпазните мерки изложени по-долу, които са взети според указанията на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването на Р. Турция, изготвени съвместно с нашите “Инфекциозни комитети за контрол”.

 • Броят на входовете са ограничени, за да се осъществи по-контролирано влизане.

Упътванията за влизане са поставени на видими места.

 • Посещението на хоспитализирани пациенти не е разрешено. Не са разрешени посетители в Интензивните отделения и отделенията за палиативна грижа.
 • Позволено е само един постоянен придружител да остане при пациентите ни. Не се разрешава придружител под 18 годишна възраст.
 • Броят на придружители на пациенти за доболнична помощ е ограничен с един човек.
 • На входовете са назначени са медицински сестри, които да измерват температурата на нашите служители и пациентите. Хората, на които им се установи висока температура, се пренасочват към определените медицински зони.
 • Информативни табели са разположени на входовете и информационните бюра.
 • Рисковите и съмнителни случаи с установен контакт с чужбина, които имат симптоми на кашлица, висока температура и затруднено дишане, ще бъдат изолирани в различни медицински зони, с цел да се предотврати контакта им с други пациенти.
 • Медицинските специалисти, които ще извършат началния преглед и триаж, са преминали през специално обучение в съответсвие с указанията за “правилата на контрол на инфекциите”
 • Педиатричните ни клиники са разделени на две части за здрави и болни деца.
 • Нашите служители спазват 1 метър “предпазно разстояние” по време на контакта им с пациентите. Столовете и диваните в чакалните са разделени максимално едни от други.
 • Хартиените материали, като списания, вестници, брошури и менюта, са отстранени, съгласно инфекциозните правила. Детските площадки са затворени.
 • В нашите болници, като част от инфекциозните предпазни мерки и хигиенни правила, дезинфекцията се извършва постоянно по отделенията, чакални, стаи, коридори, асансьори, тоалетни и молитвени храмове.
 • Броят на дезинфектантите на общите места е увелечен, с цел добра ръчна хигиена.
 • Подготовките ни като медицинско заведение са максимално направени, в случай на възможни кризистни ситуации.
 • Физическото състояние на служителите ни се следи от близо и всички те са информирани периодично за изпълняването на предпазните мерки.
 • Почистващият ни персонал е информиран от нашия инфекциозен екип за хигиеничните правила, изискващи употребата на еднократно ползваеми ръкавици по време на чистене. Съобразно с това, всички места и предмети за общо за ползване: мебелите в стаите и чакалните, дистанционните за телевизия, инвалидните столове, носилки, врати, килими и др. текстилни материали, се почистват по-често с подходящите продукти за тях.
 • Нашите доставчици на кетъринг услуги са информирани относно хигиенните ни правила. Във връзка с това част от материалите за общо ползване са премахнати и е направена дезинфекция на останалите нужни такива.
 • Дезинфекцията на линейките и транспортните коли се предоставя от съответните им фирми.

 

Заедно с предприетите строги предпазни мерки, Здравна Група Мемориал винаги ще продължава да бъде Вашият партньор, предоставящ здравни грижи с най-добро качество и високи стандарти за безопасност!

Социална медия
Запази час