Akciğer Nodül Merkezi

Bölüm Hakkında

Akciğer nodülleri son yıllarda oldukça sık görülen sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Bu nodüllerin varlığı insanların düzenli yaptırdıkları check up’larda ya da başka hastalıklar için çektirdikleri röntgen veya bilgisayarlı tomografilerde ortaya çıkmakta ve endişeye yol açabilmektedir. Her nodül kanser demek değildir fakat kanser riski olan nodüllerin erken evrede tespit edilmesi akciğer kanseri tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Memorial Şişli Hastanesi Akciğer Nodül Merkezi’nde nodüllerin tanı, takip ve tedavisi, konusunda uzman hekimler tarafından, multidisipliner bir anlayışla yürütülmektedir.

Nodül, normal olmayan, normalden farklı görünen doku büyümesi anlamına gelmektedir. Pulmoner nodül ise akciğerde 1-30 milimetre çapındaki anormal doku büyümeleri olarak tanımlanmaktadır. 3 santimetreden büyük olanlar ise kitle olarak adlandırılmaktadır. Nodüllerin en önemli özelliklerinden biri, çevresindeki dokuya göre daha yoğun ve sert olmalarıdır. Akciğer nodülü iyi ya da kötü huylu olabilmektedir. Genellikle belirti vermez ve tesadüfen tespit edilir.

Nodül takip ve tedavisi hastaya özel olarak oluşturuluyor. Her hastalıkta olduğu gibi hasta öyküsü nodül takibinde çok önemlidir. Sigara ve yaş nodül tanısında karar verilirken dikkate alınan en önemli iki kriterdir. Sigara içmeyen ve 35 yaş altındaki kişilerde görülen bir nodülün kanser olma ihtimali %10’dan daha azdır. 55 yaşın üzerinde ve sigara içen bir insanın akciğerinde sert kıvamlı, kenarları düzensiz, 15 mm’den büyük nodül görüldüyse, bunun kanser olma riski %50’dir. Tüketilen sigara miktarı ve yaş arttıkça bu risk daha da artmaktadır. Diğer önemli kriterler ailede akciğer kanseri hikayesi, amfizem varlığı, cinsiyet, nodülün sertlik derecesi, nodülün büyüklüğü ve bazı radyolojik özellikleridir. Akciğer kanseri riski olan bir nodülün erken tespit edilmesi tedavinin başarı oranını artırmaktadır. Memorial Akciğer Nodül Merkezi’nde; tanı, takip ve tedavi süreçleri bireyselleştirilmiş risk hesaplaması yapılarak her hastaya özel yürütülmektedir.

Akciğer filmi ve bilgisayarlı tomografi ile nodüller tespit edilebiliyor. Nodül teşhisinde kullanılan yöntemler; akciğer filmi, bilgisayarlı tomografi, PET, iğne ile biyopsi, kamera ile bronşların görüntülenmesi yani bronkoskopidir. 10 milimetrenin üstündeki nodüller düz akciğer filminde belirgin olarak görülebilirken 10 milimetrenin altındaki nodüller bilgisayarlı tomografi ile saptanabilmektedir. Nodül1 tane olabildiği gibi birden fazla da olabilmektedir.  Eğer nodül 6 milimetrenin üzerinde ve sertleşmiş ise kanser ihtimali arttığı için radyolojik/cerrahi biyopsi, kan analizi ile likit biyopsi, ya da yakın takip gerektirmektedir. En ufak bir şüphede ameliyat ile çıkarmak hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Gerekli durumlarda likit biyopsi yapılarak kanser erken dönemde tespit edilebiliyor. Likit biyopsi; vücuttaki tümör hücreleri ya da bunlardan kopan hücre parçacıkları ile DNA ve RNA’yı kan dolaşımında tespit etmeye yönelik yapılan bir testtir. Cerrahi bir müdahale gerektirmez. Sadece koldan alınan 10 ml kan ile işlem gerçekleştirilir. Her bireyin kendine özgü tümör hücrelerinde oluşan genetik değişiklikler en son uygulanan teknolojik işlemler ile tespit edilir. Bu değişiklikler tümörün takibinde ve tedavi planlanmasında çok önemli ve yol göstericidir. Likit biyopsinin çok farklı türleri bulunmaktadır. Merkezimizde “Akciğer Nodül Konseyi”nde değerlendirilen her hastanın durumu masaya yatırılarak, en son bilimsel gelişmelere göre en uygun seçim yapılmakta ve sonuçlar her hastaya özel olarak değerlendirilmektedir.

Deneyimli akademik kadro ve multidisipliner yaklaşımlar. Akciğerler, vücuttaki tüm kanın içinden geçtiği narin organlardır. Kanser geliştiğinde, bu yaygın damar ağı hastalığın hızla yayılmasına neden olabilmektedir. Nodüllerin erken evrede tespit edilmesi kanser riskinin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Memorial Şişli Hastanesi Akciğer Nodül Merkezi’nde hastaların tanı ve tedavileri göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi,  tıbbi genetik ve radyoloji uzmanlarınca oluşturulan konsey tarafından gerçekleştirilir. Akciğerde bir nodül tespit edildiğinde önce bilgisayarlı tomografi bulgusu konsey üyeleri tarafından değerlendirilerek hastanın nasıl bir sürece girmesi gerektiği söylenmektedir. Tetkik ve kontrol zamanları hastaya hatırlatılarak nodül boyutlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda en ileri teknoloji kullanılarak gerekli işlemler ve süreçler başlatılmaktadır.

Bölüm Doktorları