Beyin Sağlığı Koruma Programı

Bölüm Hakkında

BEYİN SAĞLIĞINIZI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN BEYİN CHECK-UP’INIZI YAPTIRIN

*Türkiye'nin İlk "Beyin Sağlığı Koruma Programı" Memorial'da  

İlerleyen yaşla birlikte artan unutkanlık şikayetleri, bazen yoğun iş temposuna bazen de hayatın rutin akışına bağlanarak önemsenmeyebiliyor. Ancak beyin sağlığının korunması sağlıklı bir yaşam için en önemli konuların başında geldiği için, unutkanlık şikayetlerinin ciddiye alınarak uzman kontrolünde gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Beyin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Türkiye’nin ilk “Beyin Sağlığı Koruma Programı” hayata geçirildi. Ülkemizde her zaman ilklerin öncüsü olan Memorial, yaşam kalitesine büyük etkisi olan zihinsel kapasitenin korunması için çok önemli bir çalışma başlattı. Memorial Beyin Sağlığı Koruma Programı’nda, önemsenmeyen unutkanlık şikayetlerinden yola çıkılarak yapılan Beyin Check-Up’ı ile bireylere beyin sağlıklarını korumaları için; düzenli yapılması gereken testlerden, sağlıklı beslenmeye, zihinsel egzersizlerden yaşam tarzı değişikliklerine kadar önemli bir yol haritası çıkartılıyor. Herhangi bir hastalık tespit edildiğinde ise gerekli tüm tedaviler multidisipliner bir yaklaşımla uygulanıyor.

Unutkanlık her yaşta yaşanabilir 

Hayat boyu karşılaşılan zihinsel ve psikolojik sorunlar, beyin sağlığını tehdit eden etkenler sonucu ortaya çıkmaktadır ve görülme sıklığı da gün geçtikçe artmaktadır. Beyin fonksiyonlarının beklenen performansı verememesi, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Unutkanlık her yaşta en sık rastlanan bilişsel yakınma olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan bedensel veya ruhsal bir şikayeti olduğunda; bu durumun başlangıcını, yerini, şiddetini, bedeninde yarattığı değişimleri ve daha birçok özelliğini çok detaylı bir şekilde doktora anlatabilmektedir. Fakat unutkanlık yakınması olan kişinin durumunu anlatması kolay değildir. Çoğu kez sinsice başlayan unutkanlığın kişide ve çevresinde yarattığı etkileri, yaşamın doğal seyrinden ayırt etmek güçtür. Her gün, herkes unutkanlık yaşayabilir fakat bu unutkanlıklar hangi noktadan sonra tıbbi bir anlam taşır sorusuna yanıt vermek zordur. Beynin doğal bir işlevi olan unutkanlık çoğu zaman bir hastalık habercisi değildir. Bu nedenle unutkanlık şikayetlerinin uzman kişiler tarafından doğru değerlendirilmesi çok önemlidir.

Zihinsel kapasiteniz ölçülebiliyor

Zihinsel kapasitenin durumu birtakım zihinsel testler aracılığıyla ölçülebilmektedir. Bu testlerde dikkat edilmesi gereken nokta; kişilerin kültür, dil ve eğitiminden etkilenmeden, herkese uygulanabilir testlerin tercih edilmesidir. Uygulanacak testlerin zaman içinde ortaya çıkan değişikliklere duyarlı olması da önem taşımaktadır. Dijital ortamda değerlendirme sağlayan en duyarlı testlerden biri de “Cambridge Cognition” CANTAB testidir. Bu test kavramsal olarak check-up yaptırırken çekilen EKG’ye benzetilebilir örneğin; nasıl ki kalp sağlığımızı takip ederken EKG çekiyor isek beyin sağlığımızı da zihinsel testler ile izleyebiliriz.

Beyin sağlığını korumak zihinsel kapasitenin ölçülmesi ile başlar

Zihinsel kapasitenin ölçülmesi, beyin sağlığı ile ilgili sorunları erken dönemde saptayıp tedavi etmenin dışında;

  • Çevresel ve biyolojik etkilerin zaman içinde beyin sağlığı üzerinde ortaya çıkardığı etkilerin anlaşılmasını
  • Beyin sağlığını arttıracak girişimlerin belirlenebilmesini
  • Etkin ve güvenli ilaç tedavilerinin yapılabilmesini
  • Hastalık anlamı taşımayan belirtileri saptayarak gereksiz kaygının da ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir.

Beyin sağlığına giden yol damar sağlığını korumaktan geçiyor

Hipertansiyon, diyabet, kolesterol, yanlış diyet, obezite ve hareketsiz yaşam gibi kalp ve damar sağlığını tehdit eden riskler, beyin sağlığını da yakından ilgilendirmektedir. Hayatındaki bu yanlışları düzeltmeyen bireyleri ileriki dönemlerde inme ve demans yani bunama riskinin beklediği unutulmamalıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Beyin Sağlığı Koruma Programı’na kimler katılabilir?

Bu programa 30’lu yaşlardan itibaren herkes katılabilir. Özellikle ailesinde Alzheimer hastalığı veya inme öyküsü olanlar; subjektif unutkanlık, hipertansiyon, şeker, yüksek kolesterol, metabolik sendrom ve obezite gibi damar risk faktörlerinden bir veya özellikle birkaçını bulunduranların katılımı beklenmektedir.

Eğer unutkanlığımın teşhisi yapılmış ve tedavi altında isem bu programa katılamaz mıyım?

Tabii ki katılabilirsiniz. Program içinde değerlendirilen tüm sağlık konuları ve geliştirilen öneriler, korunma veya şikayetlerin yavaşlatılması açısından tüm bireyler için yararlıdır.

Bu programa nasıl katılacağım?

  • 444 7 888 no’lu telefondan Memorial Sağlık Grubu Çağrı Merkezi’ne başvurduğunuzda iletişim bilgileriniz çağrı merkezi uzmanı tarafından alınacak ve sonrasında programı yöneten hekimlerimizden Doç. Dr. Yakup Krespi ya da Prof. Dr. Türker Şahiner, program hakkında size telefon ya da mail yolu ile bilgilendirme yapacaktır. İsterseniz Beyin Sağlığı Koruma Programı Danışma Polikliniğimizden randevu da alabilirsiniz. Sonrasında program koordinatörü, size geri dönüş yapıp programa katılıp katılamayacağınızı öğrenecek ve kabul ettiğinizde size bilgilendirme yapan doktor adına randevu verecektir.
  • Herhangi bir nedenle hastanemizde bulunuyorsanız, bankodaki danışmanlarımız sizi program koordinatörü ile buluşturabilir. Arzu ederseniz Doç. Dr. Yakup Krespi ve Prof. Dr. Türker Şahiner ile Beyin Sağlığı Koruma Programı Danışma Polikliniği’nde görüşme imkanı bulabilirsiniz. 

Nereye geleceğim?

Memorial Şişli Hastanesi Check- Up Merkezi’nde Beyin Sağlığı Koruma Programı ekibi randevu saatinde sizi bekliyor olacaktır. İlk olarak hasta danışmaları tarafından kayıt yapıldıktan sonra program koordinatörü size programın gün içindeki detayları hakkında bilgi verip, program dosyasını sunacaktır. Bu işlemlerden sonra program hemşiremiz sizi devralacak ve işlemlerinizi başlatacaktır.

Yanımda neleri getirmeliyim?

Sağlık sorunlarınıza yönelik şimdiye dek yapılmış tüm inceleme sonuçlarını içeren dosyanızı veya bir kopyasını, özellikle beyin görüntüleme yapılmış ise bunlara ait elinizde bulunan CD’lerinizi yanınızda getirmeniz uygun olacaktır.

Bu programda ne tür uygulamalar yapılır?

Program hemşiremiz öykünüz ile ilgili ön bilgileri, daha önce yaptırmış olduğunuz kan tahlili verilerinizi alacak, bilinen damar risk faktörlerinizi ve tedavilerinizi sorgulayacak, standart bir yöntemle diyet ve egzersiz alışkanlıklarınızı değerlendirecektir. Gerekli beden ölçümlerinizi yaptıktan sonra (kan basıncı, EKG, kilo, boy, bel ve kalça çevresi) gerekli laboratuvar incelemeleri için kan örneğinizi alacak ve EKG’nizi çekecektir.

İlk değerlendirmeleriniz bittikten sonra doktor görüşmeniz öncesinde zihinsel testleriniz uygulanmak üzere koordinatörümüz sizi nöropsikoloji uzmanımız ile buluşturacak ve CANTAB zihin değerlendirmesi uygulamanız yapılacaktır.

Elde edilen sonuçlarınız konunun uzmanı doktorlarımız Doç. Dr. Yakup Krespi veya Prof. Dr. Türker Şahiner tarafından değerlendirilecek ve size gerekli önerilerde bulunulacaktır.

CANTAB nasıl bir zihin değerlendirme yöntemidir?

CANTAB testi günümüzde yaklaşık 80 ülkede, 800’den fazla üniversitede kullanılmakta olan, bilişsel performansın etkin bir değerlendirmesini yapan bilgisayarlaştırılmış bir nöropsikolojik değerlendirme bataryasıdır. Bellek problemi olmayan kişilerde bile olan bilişsel sorunları ayırt edebilir. Bireyin sorun alanı, nöroloji uzmanı tarafından belirlendikten sonra buna göre seçilmiş olan alt testlerin bir profesyonel yardımcı eşliğinde uygulanması yaklaşık yarım saat sürmektedir.

CANTAB; bilgisayarlaştırılmış psikolojik testlerin doğruluğu ve özeni için gayret ederken, aynı zamanda da nöropsikolojik bir bataryadan istenen geniş bir yelpazeye sahiptir. İçeriğinde hafıza testleri, dikkat testleri, yürütücü işlevleri ölçen testler ve karar verme sürecine dair testler bulunmaktadır. Uygulama açısından her yaş grubu için uygundur. Testlerin çoğunda sözel olmayan uyaranlar kullanıldığı için kültür ve dilden bağımsız bir testtir. Sözel olmayan yani kelime içermeyen testler kullanıldığı için test uygulanan kişinin kullandığı dil, sonucu etkilemez. CANTAB testleri farklı şekiller, renkler ve çizgiler içeren soyut unsurlardan oluşur. Bunlar bir kişinin gerçek dünyayla ilişkilendirebileceği türden nesne ya da şekillerden bağımsız olduğu için CANTAB testini kültürel anlamda da tarafsız yapar.

Birçok bilişsel test, halen zaman alan ve hesaplı gibi görünse de uzun vadede pahalı olan kalem kağıt tekniğini kullanmaktadır. Aynı zamanda kalem kağıtla yapılan bazı testlerin kullanımı önceki çalışmalardaki verilerle karşılaştırma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda CANTAB testi hem pratik hem de bireyi uzun vadede takip etmek ve performansını izlemek açısından da etkindir.

CABTAB test sonuçları tamamen normal deneklerden elde edilmiş 4000 kişilik bir havuzda veriler ile karşılaştırma imkanı sağlar. Bu nedenle benzer testlere göre önemli avantajlara sahiptir.

Bana hangi kan testleri yapılacak?

Bu programda birçok check-up programında olduğu gibi, genellikle kalp damar ve özellikle beyin damar sağlığını etkileyen damarsal risk faktörlerini belirlemeye yarayan, ilk tarama amaçlı kan tahlilleriniz yapılmaktadır.

Bu programda genetik riskim de değerlendirilecek mi?

Beyin Sağlığı Koruma Programı’nda beynin damarsal ve demans yani bunamaya yönelik en önemli ortak risk zemini olarak bilinen genetik belirteç Apo E gen polimorfizminiz değerlendirilecektir.

Nasıl takip edileceğim?

İlk yapılan değerlendirmelerin tüm sonuçlarının çıkması ve doktorunuzla yapacağınız görüşme sonrasında istenecek olası testlerin sonuçları ile 2 hafta içinde tekrar kontrol için davet edileceksiniz. Daha sonra gerekirse 6 aylık aralıklarla takibiniz yapılacaktır.

Bölüm Doktorları

Memorial Şişli Hastanesi

Memorial Ataşehir Hastanesi