Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Bölüm Hakkında

Ateşli Çocuk Polikliniği

Çocuklarda ateş birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu nedenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir. Daha az sıklıkla görülse de; ilaç kullanımı, romatizmal hastalıklar ve kanserler de çocuklarda yüksek ateşe neden olabilmektedir. Memorial Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde yüksek ateş şikayeti ile gelen çocuklarda ateşin nedenleri saptanarak tanı ve tedavi süreçleri sağlanmaktadır. Bölümde; yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve ilk değerlendirmede ateş odağı saptanamayan çocuklar, çok sık ateşli hastalık geçiren çocuklar, uzun süreli ateşi (5 günden uzun) olan çocuklar ve periyodik ateş atakları olan çocukların takibi yapılmaktadır.

Çocuklarda Ateş Neden Önemli?

İki yaş altındaki çocuklar yılda ortalama 9 kez ateşli hastalık geçirebilirler. Bu ateşli atakların büyük çoğunluğu viral üst-solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda çocuklarda ateşin neden ciddi enfeksiyonlara bağlı olabilir:   

 • İdrar yolları enfeksiyonu
 • Zatürre
 • Kan akımı enfeksiyonu
 • Menenjit
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu
 • Eklem ve kemik enfeksiyonları

Muayene ve Klinik Değerlendirme Süreci

Ateşli çocuğun değerlendirilmesinde ilk adım klinik değerlendirmedir. Öncelikle birinci ağızdan çocukta var olan ateşin ne zaman başladığı, maksimum kaç dereceye çıktığı, ateş düşürücülere cevap verip vermediği, kaç gündür devam ettiği, ateş ile birlikte eşlik eden şikayetlerin neler olduğu öğrenilir ve çocuk muayene edilir. Bu ilk klinik izlemler ve değerlendirme ile ateş odağı saptanmaya çalışılır. Bazı durumlarda ilk değerlendirmede çocukta ateş odağı saptanamaz bu hallerde ciddi enfeksiyonların var olup olmadığının anlaşılması için bazı tetkikler yapılabilir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde Değerlendirilen Hastalıklar ve Durumlar

 • Üst solunum yolları enfeksiyonları
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Kan akımı enfeksiyonları
 • Menenjit ve ensefalit
 • Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Döküntülü hastalıklar
 • Sık enfeksiyon geçiren çocuklar
 • Uzamış ateşli çocuklar
 • Kaynağı belirlenemeyen ateşi olan çocuklar
 • Periyodik ateş sendromu olan çocuklar
 • Tüberküloz

Bölüm Doktorları

Memorial Şişli Hastanesi

Memorial Ataşehir Hastanesi

Memorial Bahçelievler Hastanesi