Elekta Versa HD SIGNATURE

Bölüm Hakkında

KANSERDE YENİ JENERASYON IŞIN TEDAVİSİ: ELEKTA VERSA HD SIGNATURE

Kanser tedavisinde kullanılan modern teknolojiler, hasta konforunu ve tedavi başarısını gün geçtikçe artırmaktadır. Radyasyon onkolojisinin temel taşlarından olan lineer hızlandırıcı markalarından “Elekta” firmasının piyasaya sürdüğü en son modeli Versa HD SIGNATURE yazılımı ve teknolojisindeki yenilikleri ile tüm dünyada önemli merkezlerde kullanılmaktadır.

Memorial Bahçelievler Hastanesi ve Memorial Ankara Hastanesi’nde Elekta Versa HD SIGNATURE teknolojisi ile hizmet verilmektedir.  

Yüksek güvenilirlikle hedefe yönelik ışınlama

Versa HD SIGNATURE’de bulunan 160 adet alan şekillendirici yapraklar (MLC), hedef tümörün şeklini etkin bir şekilde belirleyerek sağlıklı organların ışından olumsuz etkilenme riskini en aza indirmektedir. Versa HD SIGNATURE modelinin lineer hızlandırıcılar içerisinde 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip “Agility” adlı kurşun alaşımlı yaprak yapısı (MLC), hızlı hareket kabiliyeti ile sağlıklı organları korurken, sızıntıya bağlı ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirebilme özelliğine sahiptir. Sistem üzerinde bulunan 6 boyutta robotik hareket yeteneğine sahip olan “Hexapod tedavi masası” sayesinde hastanın pozisyonlanması çok hassas şekilde gerçekleştirilerek, hedeflenen bölgenin en doğru şekilde ışınlanması mümkün olmaktadır.   

“Yüksek Doz Hızı” modu ile kısalan tedavi süresi

Radyoterapi tekniklerinin tümünü etkin ve güvenli şekilde uygulayabilen Elekta Versa HD SIGNATURE ’nin “Yüksek doz hızı” modu, eski nesil lineer hızlandırıcılara göre üç kat daha yüksek ve hızlı ışınlama yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu seçenek tedavi süresini kısaltırken, başarı oranını da artırmaktadır.   

“Monte Carlo Algoritması” ile en doğru doz hesaplaması

Elekta Versa HD SIGNATURE “Monte Carlo Algoritması” ile en doğru doz hesaplamasını yapan tedavi planlama sistemine sahiptir. “Monte Carlo” doz hesaplama algoritmasının kullanıldığı “Monaco” tedavi planlama sistemi, benzerlerine kıyasla gerçeğe en yakın doz dağılımını hesaplayabilmektedir. Monte-carlo doz hesaplama algoritmasi ile sadece matematiksel değil radyobiyolojik modellemelere dayalı doz hesaplaması ve tedavi planlaması yapılabildiğinden, ışınlanmak istenen bölgeye uygulanan tedavi dozu yüksek kesinliğe sahip olarak verilebilmektedir. Sistem bunu yaparken de sağlıklı doku ve organların da zarar görmesi engelleyebilmektedir. Monaco tedavi planlama sistemi ile tedavi dozu en doğru şekilde hesaplanırken, yine sistemle entegre olarak çalışan “iViewGT Dose” yazılımı ile tedavi öncesi ve/veya tedavi sonrasında hastaya uygulanan dozun doğruluğu ve etkinliği kontrol edilebilmektedir.

Tedavi öncesi ve sırasında görüntü kılavuzluğu

Cihaza entegre edilmiş ilave bir yazılım ve donanım sayesinde ister tedavi sırasında ister tedaviye başlamadan hemen önce çekilebilen bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleri ile tedavi edilecek saha 3 boyutlu olarak görsellenerek, tedavinin doğru yere uygulanması sağlanmaktadır. Versa HD SIGNATURE cihazına bağlanan ABC (Acvite Breathing Coorditanor)  sistemi sayesinde solunumun sadece belirli bir sekansında ışınlama yapılabilmektedir. Böylece özellikle sol meme tümörlerinde, kalbin ışın alanından daha fazla uzaklaştırılması sağlanmakta, kalp dozu düşürülebilmekte veya solunum hareketinin durdurulmasıyla örneğin erken evre akciğer tümörleri veya metastazlarında, nokta atışı sırasında çok daha küçük alanlardan ışınlama yapılabilmektedir. Böylece çevre normal dokuları daha iyi korunur. Ayrıca Versa HD SIGNATURE cihazında bulunan “Symmetry programı” ile işaretleyici yerleştirmeden tedavi sırasında da solunuma bağlı hareketin anatomik  takibi mümkün olmaktadır. Hasta serbest şekilde nefes alıp verirken çok küçük alanlarla ışınlama yapmak da sağlanmaktadır.

Daha az yan etki ile daha konforlu tedavi mümkün

Bir başka görüntü rehberliğinde gerçekleştirilen tedavi yöntemi olan ve Versa HD SIGNATURE ile birlikte kullanılabilen “Clarity Autoscan” sayesinde, ultrason ile tedavi sırasında oluşan organ hareketleri takip edilerek doğru ışınlama sağlanabilir. Bu sistem özellikle bağırsak ve mesane doluluğundan çok etkilenen prostat ışınlamalarında üst düzey bir doğruluk sağlamaktadır. Radyoterapide de artık kişiye özgü planlama ve tedavilerin kullanılmaya başlandığı günümüzde Versa HD SIGNATURE teknolojisi, bünyesinde barındırdığı üstün özellikler sayesinde hastalar için daha az yan etki ile daha iyi tedavi sonuçlarının alınabilmesine olanak tanıyan bir cihaz olarak öne çıkmaktadır. Versa HD SIGNATURE ayrıca, modern ergonomisi, düşük mekanik gürültüsü, yeni kullanıcı kontrolleri ve ayrıca hasta için daha güven verici rahat bir atmosfer yaratmak için konulan ortam ışıklandırma efektleri sayesinde hasta konforunu artırmaktadır.

Bölüm Doktorları