Memorial Bahçelievler Hastanesi - SILS

SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) - Tek Delikten Laparoskopik Cerrahi

Genel cerrahide hastaya önemli ayrıcalıklar sunan ve yaşam konforunu artıran SILS yöntemi, laparoskopik (kapalı) cerrahinin ileri versiyonu olarak pek çok ameliyatta uygulanmaktadır. Son yıllarda Robotik cerrahinin  gelişmesi ile son versiyon robotik da Vinci sistemininde de SILS işlemi uygulanmaktadır.

SILS ameliyatı nedir, nasıl uygulanır?

Klasik laparoskopik cerrahide genellikle 4 delikten (kamera ve endoskopi aletlerinin yerleştirildiği) yapılan ameliyatlar, SILS tekniği ile vücutta hiç ameliyat izi kalmayacak şekilde yalnızca göbek deliğinden girilerek gerçekleştirilmektedir. Ameliyat için kullanılan tüm aletler göbek deliğinden vücuda yerleştirilmekte ve tüm işlem bu noktadan uygulanarak tamamlanmaktadır. Göbek deliğinin içinde kalan ve dışarıdan bakıldığında görülmeyen 2 santimlik bir kesi ile yapılan işlem, hastaya önemli ayrıcalıklar sunmaktadır.      

SILS yöntemi ile gerçekleştirilen ameliyatlar

  • Safra kesesi
  • Morbit obezite
  • Apandisit
  • Reflü

Gelecekte klasik laparoskopi ile yapılan tüm ameliyatların Robotik cerrahi yöntemi  ile uygulanacağı beklenmektedir.

SILS işleminin hasta için ayrıcalıkları nelerdir?

  • SILS yönteminde hastanın vücuduna, 4-5 delik yerine yalnızca göbek deliği kullanılarak açılan ameliyat kesisi sayesinde ağrı sorunu minimum düzeye indirilmekte ve estetik sorun kaygısı ortadan kalkmaktadır.
  • Hasta, ameliyat etkilerini daha az düzeyde hissetmektedir. Hastanın ameliyat sonrası iyileşme ve vücut fonksiyonlarının normale dönme süresi azalır, hastanede yatış süreci kısalır. Cerrahiden bir gün sonra taburcu olabilir ve birkaç gün içinde de günlük yaşamına geri dönebilir.
  • Her ameliyat, beraberinde bazı komplikasyonlar getirme riskine sahiptir. SILS yöntemi, açık ameliyata göre enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar açısından oldukça güvenilir bir işlemdir. Açık ameliyatta yaşanabilecek riskler bu yöntemde en az seviyededir.
  • SILS yöntemi, özellikle kadın hastalar tarafından estetik kaygıları ortadan kaldırması bakımından tercih edilmektedir. Ameliyat göbek deliğinden yapıldığı ve dışarıdan hiçbir şekilde belli olmadığı için vücutta bir kesi oluşmamaktadır. SILS bu nedenle kozmetik açıdan da ayrıcalıkları olan bir yöntemdir.