Memorial Bahçelievler Hastanesi - TEM

TEM ile dışkı torbasına bağımlılık ortadan kalkıyor

Kısa adı TEM olan transanal endoskopik mikrocerrahi, rektum bölgesindeki tümörlerin erken döneminde hastalara konforlu bir tedavi imkanı sunuyor.

Rektum bölgesinde, anüs yakınında bulunan ve anal sfinktere sıçramamış durumdaki erken evredeki tümörlerin tedavisinde TEM yöntemi öne çıkıyor. Karın bölgesinde herhangi bir kesiye gerek duyulmaması, bu yöntemin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

Günümüzde uygun hastalarda başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bu yöntemin, ilk ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana çok daha hızlı, iyileştirici ve konforlu bir tedavi süreci sağladığını vurgulayan Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, “Genellikle rektumun alt kısmı ya da anal kanaldaki birtakım tümöral kitlelerin veya buradaki ülser ya da darlıkların tedavisinde kullanılan transanal endoskopik mikrocerrahi yani TEM, anüsten girilerek tümörlerin alınması disiplinine dayanıyor” diyor.

Anal kanal korunuyor

Bu yöntemle; karın yolu kullanılmadan, yalnızca anüs yoluyla örneğin, bir rektum kanserinde hastanın cerrahi tedavisinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanıyor. Burada yapılan işlem, sadece örtücü epiteldeki lezyonu çıkarmakla sınırlı kalmıyor. Bütünüyle mukoza, mukoza altı ve yağlı dokunun da içinde olduğu geniş bir tabakanın çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Eyüboğlu, yine aynı yöntemle dokunun çıkarıldığı alanda oluşan boşluğun dikişler vasıtasıyla kapatılıp, bütünlük sağlandığının da altını çiziyor.

Hasta konforu öne çıkıyor

Transanal endoskopik mikrocerrahi yönteminin uygulanması, hastalar açısında birtakım artıları da beraberinde getiriyor. Hasta konforuna yönelik en dikkat çeken özelliği, kişinin dışkılama için bir torba kullanmak zorunda kalmaması... Bir başka önemli ayrıcalığının da karın bütünlüğü bozulmadığı için hastanın erken dönemde beslenmeye başlaması ile bağırsak hareketleriyle ilgili sorun yaşamaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eyüboğlu, “Hastanede kalış süresi, karın yoluyla yapılan cerrahilere göre çok daha kısa olan TEM’in uygulandığı hastalar, bir-iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oluyor. Üç-dört gün ev istirahatinin ardından da günlük yaşama dönebiliyor. Ayrıca hasta, cerrahi sonrası ağızdan normal gıdalarla beslenebiliyor. Öncelik sıvı gıdalarda oluyor, daha sonra yarı katı ve normal gıdalara geçilebiliyor” diyor.

Yönteme özel cihazlar kullanılıyor

Ameliyattan önce, “rektoskopi” adı verilen cihazla tümör bölgesi tekrar kontrol edilerek, hastanın nihai pozisyonu sağlanıp TEM cihazı kuruluyor. Anatomik yapı itibarıyla kadın pelvisi, doğurganlık faktörü nedeniyle erkeklere göre daha geniş bir yapıda oluyor. Ameliyat alanının daha geniş olması ise bu bölgedeki işlemleri kolaylaştırıyor. Ancak bu bilgiye göre TEM’in erkeklerde uygulanması zor bir ameliyat olarak kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Eyüboğlu, gerek kadınlarda gerekse erkeklerde başarıyla uygulandığını söylüyor.

Palyatif tedavi amaçlı olarak da uygulanıyor

Transanal endoskopik mikrocerrahi, bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra bazı hastalarda şikayetleri azaltmak amacıyla da uygulanabiliyor. Özellikle ileri yaşta, ameliyata uygun olmayan ve ek hastalıkları bulunan hastalarda tümör kaynaklı kanama gibi durumlara müdahale amaçlı da tercih edilebiliyor. Bu yöntemle; hastayı kanserden kurtarmak ya da uzun bir yaşam beklentisi sağlamaktan çok şikayetlerini ortadan kaldırarak, yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanıyor.

SPOT

“Hastanede kalış süresi, karın yoluyla yapılan cerrahilere göre çok daha kısa olan TEM’in uygulandığı hastalar, bir-iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oluyor.”

KUTU

Bu tedavi kimler için uygun?

Transanal endoskopik mikrocerrahinin uygulanabilmesi için hastaların, belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Örneğin; tümörün büyüklüğü, yayılım durumu ile hangi organları, ne şekilde etkilediği gibi kriterler, işlemin yapılabilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bazı hasta gruplarında tümörün istenilen boyutta, ameliyata uygun hale gelebilmesi için “neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin” uygulandığını belirten Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, şöyle bilgi veriyor: “Kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden sonra, tümör ameliyat sınırlarına uygun olarak küçüldüğünde cerrahi işlem yapılıyor. Ameliyatta, komplike bir aparat sistemi olan ‘transanal endoskopik mikrocerrahi’ uygulanıyor. TEM, tümör dışında bu bölgede yerleşmiş olan ve kanser öncüsü özelliği taşıyan geniş tabanlı poliplerin alınması, rektuma özel ülserlerle geçmişte yapılan bazı işlemler sonrası bu bölgede oluşan darlıkların tedavisinde de uygulanan bir cerrahi teknik oluyor.”