Memorial Bahçelievler Hastanesi - YEMEK BORUSU KANSERLERİ

YEMEK BORUSU KANSERLERİ

Yemek borusu (özofagus) kanseri, dünyada tüm kanser türleri arasında altıncı sırada görülen, özellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkan ve erken evrede belirti vermeden sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Erkeklerde, kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülen özofagus kanserinin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra sigara ve alkol kullanımı, tütsülenmiş gıdalar, besinlerin ve içeceklerin aşırı sıcak tüketimi, akalazya gibi bazı hastalıklar ile vitamin ve mineral eksiklikleri önemli faktörlerdir.    

Yemek borusu kanseri erken dönemde belirti vermeyen bir kanser türü olduğundan, ilk aşamalarda gözlemlenmesi ve teşhisi oldukça zordur. En belirgin göstergesi yutma güçlüğüdür. Bu sorun giderek artar ve hasta önce gıdaları daha sonra da sıvı besinleri yutamayacak hale gelir. Yutma sırasında ortaya çıkan ağrı da belirgin bir özelliktir. Teşhis için endoskopik muayene, radyolojik işlemlerden yararlanılır, genel anestezi altında endoskopik müdahale ve biyopsi gibi ileri tetkiklerle kesin tanı konulur.    

Yemek borusu kanserinin belirtileri:

Yutma güçlüğü: Yemek borusunda bulunan dokuların hasara uğraması nedeniyle, alınan gıdalar yemek borusundan normalden daha zor bir şekilde mideye ulaşır. Bu da ağrıya yol açar.

Aşırı kilo kaybı:Kilo kaybı tek başına yemek borusu kanserinin belirtisi değildir. Ancak yutma güçlüğü ve ağrıya bağlı olarak hastaların beslenememesi ve herhangi bir diyet programı olmadan kilo vermesi, bu kanser türü açısından değerlendirilmelidir.

Göğüste yanma hissi:Kalp hastalıklarına benzer özellikte göğüs bölgesinde yanma ve basınç hissi, yemek borusu kanserinin belirtileri arasında yer alır.

Hazımsızlık ve ekşime şikayetleri:Bu belirtiler mide hastalıkları ile benzerlik gösterir. Hastalar öncelikle gastrit şikayetleri yaşadığını düşünür. Yemek borusunun alt kısımlarında oluşan kanserli hücreler, hazımsızlık ve midede ekşimeye neden olmaktadır. 

Ses kısıklığı:Ses kısıklığı pek çok hastalık ve farklı kanser türlerinde de görülebilen bir şikayettir. Yemek borusunda bulunan kanserli hücrelerin çevre dokulara zarar vermesi sonucu ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

Yemek Borusu Kanseri Risk Faktörleri

  • Tütün ve alkol kullanımı
  • 45 yaş üstü olmak
  • Dengesiz diyetler uygulamak
  • Obezite – Reflu hastalığı gibi…

Yemek Borusu Kanserinin Tedavisi

Yemek borusu kanserinin üç ana evresi bulunmaktadır. Evrelendirme, yemek borusunun ne kadar tutulduğuna, tümörün yerleştiği konuma ve kanser hücrelerinin lenf düğümlerine ne kadar yakın ya da uzak olduğuna göre yapılır. Yemek borusu kanserinin tedavi planı da yine bazı kriterlere göre düzenlenmektedir. Bunlar; hastalığın hangi evrede olduğu, hastanın sağlık durumu ve kanserli hücrenin konumudur. Yemek borusu kanserinin tedavisinde; cerrahi, kemoterapi ya da radyoterapi tedavileri uygulanmaktadır. Bununla birlikte hastaya uygun hedefe yönelik tedavi yöntemlerinden de yararlanılabilir.

Ameliyat Teknikleri  

Yemek borusu kanserleri tanı konulduktan sonra , her kanser vakasında olduğu gibi öncelikle yaşam kalitesini artırmak  amaçlı başka organ yada sistemlere olan yayılımı olup olmadığı ortaya konulmalıdır.Daha sonra gerekli tedavi seçenekleri multidispliner bir anlayış ile uygulanmalıdır.Öncelikle başka organ yada sisteme yayılım yok ise hastalığın yemek borusundaki tutulum bölgesine göre neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulanmasının ardından cerrahi girişim planlanmalıdır.

Ameliyat tekniği hastalığın yemek borusundaki tutulum yerine , histopatolojik tipine ,hastanın yaşam kalitesi ve beklentisi göz önünde tutularak seçilmelidir.

Ameliyat tekniği olarak ,yemek borusu kısmi yada total olarak çıkarılması  ve yerine mide , kalın barsak yada ince barsaktan yeni yemek borusu yapılması esas olacaktır. Bu işlem için gerekirse robotik yada laparoskopik- torakoskopik ileri ameliyat teknikleri kullanılmaktadır.