Kat ve Triaj Hekimliği

Bölüm Hakkında

Tanı ve tedavi süreçleri için hastaneye yatış yapan hastalara ilişkin branş hekimlerinin düzenlediği planlama ile ilgili takipler, gerekli kontroller ve acil durumlarda gerekli müdahaleleri kat hekimleri gerçekleştirmektedir.

 Triaj ise hastalar acil servise başvurduklarında; rahatsızlık ile ilgili şikayetleri, belirtiler, bunların şiddeti ve tıbbi aciliyeti göz önüne alınarak önceliklerin belirlenmesi ile ilgili planlamayı ifade etmektedir. Triaj uygulaması için yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alan gibi ibareler kullanılmaktadır. Bunlar muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi müdahale gibi durumlara işaret etmektedir.

Yeşil alan: Acil servise ayaktan başvuran, genel durumu iyi ve tedavisi yatış yapılmadan yürütülebilecek hastalar için kullanılmaktadır.

Sarı alan: Uzuv kayıpları, hayati riske işaret edebilecek durumlar ve ciddi tabloları ifade eder.

Kırmızı Alan: Yaşamı doğrudan tehdit eden acil durumlardır.

Triaj hekimi hastanın hangi gruba girdiğine karar vererek gerekli planlamayı yapmakta ilgili branş doktorları ile birlikte tanı ve tedavi için yol haritası çıkarılmaktadır.

Memorial Sağlık Grubu Kat ve Triaj Hekimliği Bölümleri deneyimli uzman kadrosu ve modern uygulamaları ile hizmet vermektedir.

Bölüm Doktorları

Memorial Ataşehir Hastanesi