Liyezon Psikiyatrisi

Bölüm Hakkında

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, herhangi bir hastalığı olan kişilere ve cerrahi girişim uygulananlara, psikiyatrik tıp hizmeti ile psikososyal destek sunan psikiyatri üst disiplinidir. Sağlığın fiziksel, ruhsal boyutlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğu ve birbirini etkilediği anlayışına dayanmaktadır.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi polikiliniğimizde beden, beyin ve ruh bütünlüğünü esas alarak bedensel hastalık ve işlev bozukluklarının yarattığı psikiyatrik bozukluk ve psikolojik reaksiyonları tedavi etmektedir. Bununla birlikte ruhsal kökenli bedensel hastalık ve işlev bozukluklarının tedavisi için çözüm üretilmektedir.

Polikiliniğimizin amacı, hastalara fiziksel tedavi ile birlikte ruhsal bakım hizmetlerinin de verilmesidir. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi fiziksel hastalığı ya da yakınması olan, hastanede yatarak ya da ayakta tedavi gören hastalara yönelik psikiyatrik, psikososyal tıp hizmetlerinin sunmaktadır.

Klinik  tıbbın psikiyatrisi olan Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nin alt bölümleri şu şekilde tanımlanabilmektedir:

  • Dahili Tıpta Psikiyatri
  • Kardiyolojide Psikiyatri
  • Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrisi
  • Kadın Doğum Psikiyatrisi
  • Kanser (onkoloji) Psikiyatrisi
  • Nöroloji Psikiyatrisi
  • Kronik Hastalıkların Psikiyatrisi
  • Fizik Tedavinin Psikiyatrisi
  • Endokrin Hastalıkların Psikiyatrisi
  • Gastroentoloji Psikiyatrisi

Bölüm Doktorları

Memorial Şişli Hastanesi

Bölüm Videoları

Tümünü Gör