Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Kanser, kontrolsüz hücre çoğalması sonucu bulunduğu organ ya da sistemin fonksiyonlarının bozulmasıyla seyreden bir hastalıktır. Bu yönüyle bakıldığında gerek tanısında, gerek tedavi ve takibinde farklılıklar göstermektedir. İşte bu sebeple onkoloji hastaları birçok uzmanlık dalı tarafından multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmektedir. Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile erken tanı alan hastalar uygun cerrahi tedavi sonrası tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisinin protokolleri ile hedefe yönelik kombine tedavilerle sağlıklarına kavuşmaktadırlar. Günümüzde bilimsel araştırma yapılan hastalıklar arasında ilk sıralarda olan kanser tedavisinde yüksek oranda başarı elde edilmektedir.

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. Türkiye’de de bu sayının 200 bin olduğu bilinen bir gerçektir. Kanserdeki artış hızına bağlı olarak gelecek 10 yılda, 20 milyon yeni kişiye kanser tanısı konulacağı öngörülmektedir. Kanser, günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda bulunmasına rağmen; tanısı konulduğu andan itibaren pek çok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Hastanın, sağlığın tanımında yer alan bedenen, ruhen ve sosyal açıdan “tam iyilik hali” için çok boyutlu bir hizmet ağı oluşturulması gerekmektedir.

Memorial Sağlık Grubu Onkoloji Merkezleri; güçlü akademik kadrosu, kanserin tanı ve tedavisi ile ilişkili tüm branşların ortak katkıları ile hastaya uygulanacak yöntemlerin belirlendiği  onkoloji konseyi, bilimselliği ileri teknoloji ile buluşturan altyapı ve bu birlikteliğin sonucu olarak ortaya çıkan  kişiye özgü yenilikçi tedaviler ile hastalara hizmet sunmaktadır.

Bölüm Doktorları

Bölüm Videoları

Tümünü Gör