Memorial Ankara Hastanesi - Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Her 7 kişiden biri, hayatının bir döneminde kansere yakalanma riski taşımaktadır. Bu durum üzerinde; genlerde oluşan kalıtımsal değişiklikler, beslenme düzeni, çeşitli virüs ve bakteriler, asbest ve benzen gibi kimyasal ajanlar, radyoaktif maddelerden ve güneş ışığından gelen radyasyon, hormonlar ve bağışıklık sistemi gibi çevresel ve genetik faktörler önemli rol oynamaktadır. Ancak kanser erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Tüm kanser türlerinde yüksek başarı

Dünyada ve Türkiye’de, kalp-damar hastalıklarının hemen ardından yaşamı tehdit eden ikinci faktör olarak görülen kanser, sıklığı giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunudur. Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin gerek yerel, gerek uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümeleri sonucu oluşan habis hastalıklar grubudur. Türkiye’de en sık ortaya çıkan kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın bağırsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme,  tiroid, kalın bağırsak, akciğer, rektum, serviks, over, mide ve pankreas olarak sıralanabilir. Hastalık uzun soluklu bir tedavi süreci gerektirir ve tedavi başarısında erken tanı yaşamsal önem taşımaktadır.

Kanser tedavisine multidisipliner yaklaşım

Memorial Ankara Hastanesi Onkoloji Merkezi; kanser alanında uzman birçok branşın tek çatı altında toplandığı, kanser tedavisini multidisipliner bir anlayış ile yürüten bir merkezdir. Kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler, lokal tedavi yöntemleri olan cerrahi ve radyoterapinin arkasından uygulanmaktadır. Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı için alanında uzman kişiler tarafından etkili dozlarda fakat hastayı yan etkilerden koruyarak yapılması gereklidir.

12 yataklı kemik iliği nakli ünitesi

Memorial Ankara Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi, kan kanserleri konusunda hastaların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan 12 yataklı kemik iliği nakil ünitesiyle hizmet vermektedir. Merkezde; lösemiler, miyelodisplastik sendromlar, lenfomalar, multipl miyelom, amiloidozis, kronik miyeloproliferatif hastalıklar, kemik iliği yetmezlikleri, immün yetmezlik hastalıkları, otoimmun hastalıklar birçok disiplinin işbirliği ile uygulanan tedavi yaklaşımı sayesinde başarıyla tedavi edilmektedir.

İleri tanı ve görüntüleme sistemleri

Geliştirilen yeni teknoloji cihazlarla, vücuda yayılmış tümörler artık anında tespit edilebilmektedir. Bu durum, kişiye en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesini de kolaylaştırmaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde, günümüzde görüntüleme yöntemleri arasında son derece gelişmiş ve vücudun tamamının tümör taramasında etkin bir teknoloji olan PET-CT kullanılmaktadır. Ultra HD görüntü kalitesine sahip olan cihaz, daha geniş bir alanda ve çok daha net bir görüntü olanağı sağlayarak, gözden kaçabilecek en küçük ayrıntıları takibe olanak tanımaktadır. PET-CT; tümör tanısında, evrelendirilmesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve radyoterapi planlamasında kullanılmaktadır.

Ev konforunda kemoterapi alanları

Memorial Ankara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Merkezi, hasta ve hasta yakınlarının her türlü ihtiyaç ve konforu düşünülerek hazırlanmıştır. 12 adet özel tasarlanmış kabin, 1 adet VIP oda ve kütüphane bulunan merkezde, hastalara huzurlu ve rahat bir ortamda kemoterapi alarak tedavi olma olanağı sunulmaktadır.

Son jenerasyon ışın tedavi teknolojisi

Kanser hastalarının büyük bir kısmında cerrahi öncesinde, sonrasında veya hastaların takiplerinde yaygın hastalık evresinde radyoterapi uygulaması gereklidir. Bazı kanser tiplerinde radyoterapi tek tedavi yöntemidir. Son yıllarda radyoterapi alanındaki gelişmeler sayesinde, yalnızca hastalıklı dokuya ışın verilebilmekte ve sağlıklı dokuların göreceği zarar en aza indirilebilmektedir. Memorial Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, radyasyonla tedavide en güncel teknolojiye sahip cihazlar olan TrueBeam STx ve Elekta Versa HD ile hizmet vermektedir. Üstün teknolojiye sahip bu cihazlar sayesinde hastaya etkin bir tedavinin yanı sıra konforlu bir yaşam olanağı sunulmaktadır.

Belirlenen odağa yüksek doz ışınlama

TrueBeam STx sistemi; robotik görüntüleme, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanmaktadır. TrueBeam STx, doğru hedef üstünlüğü ile tedavi odağına daha iyi isabet eden ışınlama, yüksek performanslı tedavi süreci, zaman avantajını iyi kullanarak kısa süreli tedavi ile radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta konforu için bir arada sunabilen özelliklere sahiptir. TrueBeam STx teknolojisinin en önemli özelliklerinden bir diğeri de hedeflenmiş, çok yüksek dozu, tek bir odağa hızla uygulayabilen stereotaktik vücut radyoterapisi (0SBRT) yapabilmesidir. Bu şekilde ablatif doz denilen yüksek radyoterapi dozlarını belli odaklara hızla uygulayarak tek veya birkaç günde etkin tedavi yapabilir. Özellikle ağrılı kemik metastazlarında, çökme riski bulunan vertebra yani omurgayı oluşturan omurların metastazlarında ve beyin metastazlarında uygulanabilen SBRT ile hastalar birkaç günde tedavilerini tamamlayabilir.

Elekta Versa HD ile hasta konforu ön planda

Elekta Versa HD tedavi sırasında hastaya verilen dozların en doğru şekilde hesaplanmasını ve sağlam organların zarar görmesini engellemektedir. Elekta Versa HD’nin lineer hızlandırıcılar içerisinde beş kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip yapısı da sağlam organları korurken, ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirmektedir. Cihazın “Yüksek doz oranı” modu, eski nesil lineer hızlandırıcılara göre üç kat fazla maksimum doz oranı sağlamaktadır. Versa HD, yüksek doz oranı uygulama seçeneğiyle tedavi süresini kısaltırken, başarı oranını da yükseltmektedir. Versa HD ayrıca; yeni ergonomik özellikleri, daha yumuşak, modern hatlı şekliyle rahat ve güvenli bir tedavi ortamı sağlamaktadır. Cihaz, düşük mekanik gürültü ve ortam ışıklandırma efektleriyle hasta konforunu da oldukça artırmaktadır.

Küçük kesi yöntemleri ile kanser cerrahisi

Memorial Ankara Hastanesi’nin tüm branşlarda hizmet veren donanımlı cerrahi ekibi, kanser tedavisinde uygulanması planlanan cerrahi işlem öncesi hastalarını onkoloji konseyinde değerlendirmektedir. Hastaların tedavi kararları konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; kişinin yaşı, tıbbi ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Günümüzde modern tıptaki gelişmeler sayesinde kanser cerrahisinin uygulanmasında artık büyük kesilere ihtiyaç duyulmamaktadır. İşlem, laparoskopik ve robotik cerrahilerdeki ilerlemelerle birlikte kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir. Laparoskopik kanser cerrahisi ile özellikle genel cerrahi, üroloji, kadın doğum gibi branşlarda tedavi edilen hastalar, kısa zamanda sağlıklarına kavuşarak, günlük hayatlarına dönebilmektedir.

Bölüm Doktorları