Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi; kanserin tanı ve tedavisine yönelik tüm branşları tek bir merkez çatısı altında buluşturan, uluslararası standartlarındaki teknolojileri dünya ile aynı anda uygulayan, güçlü akademik kadrosu ve uzman sağlık personeli ile kanserde bütüncül tedavi yaklaşımını benimseyen bir hizmet anlayışı sunmaktadır.

Günümüzde artık terk edilmiş olan, kanserin “Tek bir tedavi yöntemi tüm hastalara iyi gelir” modeli yerine “Kişiye özel tedavi” felsefesi ile yenilikçi ve bireye özgü tedavi hizmeti vermektedir.

TIBBİ ONKOLOJİ

Kanser tedavisinde başarı; gelişen tıbbi tedavi stratejileri, yalnızca kanserli hücreyi hedefleyen akıllı ilaçların doğru kullanımı ve bilimsel verilerin iyi yorumlanması ile sağlanmaktadır. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’ne başvuran hastaların verileri detaylı bir şekilde incelenerek dünya çapında kullanılan ABD ve Avrupa rehberleri doğrultusunda analiz edilmekte ve hasta için en uygun tedavinin belirleneceği karar, konsey görüşü alınarak verilmektedir. Tedavi kararında hastanın yaşı, kansere eşlik eden hastalıkları, kişisel tercihleri, özel ve mesleki yaşamı ile psikososyal özellikleri göz önüne alınmakta, hasta tedavi planına katılımı sağlanmaktadır. Klasik kemoterapi tedavileri,  yan etkileri nedeniyle hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Son yıllarda “akıllı” olarak adlandırılan hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamaları sayesinde hastalar, başarı oranı yüksek ve yaşam kalitelerini yükselten tedaviler ile tanışmıştır. Her kanser türü için kullanılabilen ve kişiye özel olarak uygulanan akıllı ilaçlar, hastanın sosyal yaşamanı etkilemeden sağlıklı bir birey gibi yaşantısını sürdürmesini sağlamaktadır. Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi akıllı ilaç teknolojilerini dünya ile aynı anda kullanarak, hastalarına konforlu bir tedavi imkanı sunmaktadır.

Kozmetik uygulamalar

Tedaviye bağlı istenmeyen yan etkilerden biri olan saç dökülmesini önlemek amacıyla hastaların isteğine bağlı olarak, kemoterapi uygulaması sırasında saçlı derinin soğutulması özel bir cihazla (DigniCap) yapılmaktadır.

HEMATOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Hematolojik kanserler; akut ve kronik lösemiler, kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserleri, lenfoma ve Multipl Myeloma’dan oluşmaktadır. Merkezde, bu kanserlerde ve bazı solid tümör hastalarında kemik iliği nakli uygulanmaktadır. Kemik iliği nakli, hastanın kendisinden (otolog) ya da akraba veya akraba dışı (allogeneik) uyumlu olan bir vericiden yapılabilmektedir. İç hastalıkları bölümü ile multidisipliner yaklaşım dahilinde; hastaların temel tedavi ve bakım hizmetleri, kemik iliği nakli konusunda deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir.  Hastaların tedavisi, enfeksiyon risklerine karşı Kök Hücre Nakil ünitesinde,  hepafiltre sisteminin bulunduğu tek kişilik odalarda sağlanmaktadır. 

HEMATOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ 

Kök hücre nakli ya da halk arasında bilinen adıyla “kemik iliği nakli”, yeni gelişen teknolojiler sayesinde kök hücrelerin kemik iliği, dolaşımdaki kan veya göbek kordonundan elde edilerek, kan veya diğer organ kanserleri ile çeşitli kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Kemik İliği Nakli Bölümü’nde; kök hücre naklinin ağırlıklı olarak yapıldığı hastalık grubunu lösemiler, lenfomalar, multipl myelom gibi kan kanserlerinin tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; kemik iliği yetmezliğine neden olan hastalıklar, bazı organ kanserleri ve özellikle ülkemizde çok sık görülen talesemi gibi kalıtsal hastalıklar, bazı bağışıklık sistemi hastalıkları da önemli kullanım alanlarıdır. Nakil amaçlı kök hücreler kişinin kendisinden (otolog) ya da başka bir kişiden (allogeneik) alınabilir. Her ikisinde de amaç; hastaya çok yüksek dozda kemoterapi ve radyoterapi verilmesini sağlayabilmektir.

“Mini nakiller”le ileri yaş hastalarına kök hücre nakli umudu

Hematolojik kanserlerin tedavisinde en önemli gelişmelerden biri, akraba ya da akraba dışı kök hücre nakilleri sonrası, vericinin bağışıklık sisteminin alıcı üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmak üzere gündeme gelen mini nakillerdir. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde uluslararası standartlarda uygulanan mini nakiller sayesinde, daha önce 40-45 yaşındaki hastalara nakil yapılması önerilmezken artık hastanın performansının uygun olduğu durumlarda 70 yaş üzerinde de kök hücre nakilleri başarı ile uygulanmaktadır.

Akıllı ilaçlar ve antikor tedavileri

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde; kan kanserlerinde ağızdan hap şeklinde alınan ilaçlarla tedavi uygulamaları, özellikle allogeneik nakillerin en sık yapıldığı bazı kronik lösemi alt gruplarında başarı ile uygulanmaktadır. Geçmişte yalnızca nakille kontrol altına alınabilen bazı hastalıklar, hastaya her gün uygulanan hap tedavisi ile tedavi edilebilmektedir. Akıllı ilaçlar, kan kanserlerinin birçok türünde hastaların yaşam süresini önemli ölçüde artırmaktadır. Merkezde rutin olarak uygulamaya giren ve dünyada en önemli yenilikler arasında gösterilen antikor tedavileri de hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırmaktadır. Kanserli dokuda bulunan bir takım antijenik yapıları tanıyıp hedefleyerek, yalnızca kanserli hücrelerin yok olmasını sağlayan yöntemler özellikle lenfomaların tedavisinde önemli başarılar sağlamaktadır.

RADYASYON ONKOLOJİSİ (Radyoterapi)

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde, kanserin radyoterapi ile tedavisinde, günümüzde “hedefe yönelik ışınlama” prensibinden hareketle TrueBeam STx teknolojisi kullanılmaktadır. Yalnızca kanser hücresine odaklanılarak gerçekleştirilen ışın tedavileriyle sağlıklı hücrelerin en az zarar görmesi ile daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanmaktadır. Kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın teknolojisi olan TrueBeam STx, radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilir özeliklere sahiptir. TrueuBeam STx, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Trilogy teknolojisi

Memorial, dünya genelinde çok yönlü IMRT, IGRT, SRT/SRC  yöntemlerini  içeren Varian Trilogy ileri teknolojisini kullanmaktadır. Farklı kanser türlerinde kullanılabilirliğinin yanında, Trilogy teknolojisi kısa sürede yüksek doz hızı sayesinde küçük lezyonları tedavi edebilme yeteneğine sahiptir. “Cone-Beam” bilgisayarlı tomografi ile de, planlanan ışın dozunun hastaya en hassas şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu kombine teknoloji sayesinde klinisyen nasıl bir tedavi yaptığını gerçek zamanlı olarak görebilmektedir. Hem tanı, hem tedavi amaçlı kullanılan bu ileri teknolojiye sahip cihaz; hastaya ve klinisyene önemli avantajlar sağlamaktadır.

Trilogy ile kanser tedavisi

Trilogy yüksek odaklı, güçlü radyasyon ışınlarını tümörün tam olarak bulunduğu noktaya gönderilmesini sağlayan kompleks bir teknoloji kullanır. Bu teknoloji değişik kanser tedavilerinde etkili olarak kullanılabilmekle beraber kritik organların yakınındaki tümör hücrelerinin yok edilmesinde çok avantajlıdır ve aynı zamanda daha önce radyoterapi alan hastaların ikinci seri ışınlamaları kullanımı içinde idealdir. Trilogy teknolojisi her hastaya özel en iyi tedavi seçeneğini sunarak en doğru tedavinin verilmesini sağlar.

TrueBeam STx Teknolojisi

Kanserin radyoterapi ile tedavisinde de günümüzde “hedefe yönelik ışınlama” prensibinden hareket edilmektedir. Işın tedavi teknolojilerinde kanserli hücreye odaklanılarak, sağlıklı hücrelerin en az zarar görmesi ile daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanmaktadır. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü; kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın teknolojisi olan TrueBeam STx ile hizmet vermektedir. Radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilir özeliklere sahip olan TrueuBeam STx, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

TÜMÖRÜ SAPTAMA VE IŞINLAMA ÖZELLİĞİ

TrueBeam; tümörü hedefleyen, nokta atış ve tümörü takip edebilme özelliği sayesinde milimetrik ışınlama yapabilen bir sistemi ile radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi cihazının en büyük özelliği tedavi öncesi ve sırasında alınan 3 boyutlu görüntülerle tümörün yerini saptamak ve ışınların devamlı tümörü hedeflemelerine imkan sağlamaktır. Tümörler genellikle düzgün şekilli değildir. TrueBeam STx, ışınları şekillendirerek tümörün şekline uydurur ve böylece tümörün etrafındaki sağlam dokunun daha az doz almasını sağlar.

TEDAVİ İLE EŞ ZAMANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

TrueBeam STx, sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliğe sahiptir. TrueBeam STx, solunum takip sistemi sayesinde özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sayesinde, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edebilir olmasıdır. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde kullanılmaktadır.

CERRAHİ ONKOLOJİ

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde meme ve gastrointestinal organ tümörleri, mide, kolon, rektum, yemek borusu, karaciğer ve pankreas kanserleri; jinekolojik onkoloji alanında rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vulva ve vajinal tümörleri; ortopedi ve travmatolojide yumuşak doku ve kemik kanserlerinin cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır. Meme kanserlerinde yalnızca tümörlü bölgenin çıkarılması ve meme bütünlüğünün korunması ilkesi esas alınmaktadır. Ancak memede birçok odakta gelişen tümörlerde mastektomi adı verilen memenin tümünün alınması durumunda da aynı seansta uygulanan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uygulamaları ile meme estetiği gerçekleştirilerek, hastanın organ kaybı yaşama riski ortadan kaldırılmaktadır. Kadın kanserleri cerrahisinde ilk seçenek olarak laparoskopik yani kapalı ameliyatlar uygulanmaktadır. Operasyon sonrası tüm hastalar multidisipliner yaklaşımla ileri tedavi ve izleme alınmaktadır. Yumuşak doku kanserlerinin cerrahisi; ortopedik onkoloji uzmanı tarafından yapılacak ameliyatın yanı sıra, baş-boyun, göğüs, batın-pelvis içindeki ve komşuluğundaki tümörlerde genel cerrah, göğüs cerrahi ve plastik cerrah ile vasküler cerrahların ekip çalışması ile gerçekleştirilmektedir.

Yeni cerrahi teknikler

Gastrointestinal sistem tümörlerinin cerrahisinde de yeni teknikler uygulanmaktadır. Geçmişte, karaciğere metastaz yapmış pankreas kanserlerinde cerrahi uygulanamazken, günümüzde artık her iki organdaki tümöre aynı ameliyatta müdahale edilebilmektedir. Yeni cerrahi teknikleri başarı ile uygulayan Memorial Sağlık Grubu Antalya Genel Cerrahi Bölümü’nde aynı zamanda yine karaciğer metastazı yapmış olan kolon kanserlerinde de yüksek başarı oranında cerrahi operasyonlar yapılmaktadır. Tüm alanların kanser ameliyatları öncesi hasta onkoloji konseyinde değerlendirilmekte ve konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; hastanın yaşı, tıbbı ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak karar verilmektedir.

RADYOLOJİ-NÜKLEER TIP YÖNTEMLERİ

Kanser görüntülemesinde hızla değişen teknoloji, en iyi görüntüyü elde etme ve tümör bulgularını en iyi yorumlayabilme imkanına olarak tanımaktadır. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Radyoloji ve Nükleer Tıp Ünitesi, ileri ve yenilikçi görüntüleme teknolojileri ile uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahiptir. Hastaların görüntülerinin tartışmalı olduğu durumlarda vakalar, ilgili tüm branş hekimlerinin bir araya geldiği kanser konseyinde değerlendirilmektedir. Multidsipliner yaklaşım ile hastalar için en doğru ve bilimsel tanı yöntemi kararı alınıp uygulanmaktadır.

PET-Tomografi

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Nükleer Tıp Bölümü’nde, günümüzde görüntüleme yöntemleri içinde son derece gelişmiş bir teknoloji olan ve tüm vücudun tümör taramasında etkinliği bulunan PET-Tomografi kullanılmaktadır. Yüksek riskli hastalarda tedavi kararı öncesi evreleme amaçlı, takiplerinde ortaya çıkan lezyonların detaylı incelenmesi ve metastazları olan hastaya uygulanan tedavilerin etkinliğinin saptanmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Merkezde bulunan PET-Tomografi, TOF teknolojisi ve HD teknolojisini bir arada taşıma özelliğine sahiptir.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Nükleer tıp uygulamaları; kanserde tanı ve evrelemenin yanı sıra, cerrahi tedavi şansı olmayan hastalar için geliştirilen alternatif yöntemlerle de, kanser tedavilerine önemli katkı sağlamaktadır. Hastalığın gerilemesi ve hayatta kalım süresinin uzamasına yardımcı olan tedavilerin yanı sıra, özellikle kanser ağrısında uygulanan başarılı işlemlerle, hastaların yaşam kalitesi yükseltilmektedir. 

Radyoaktif iyot tedavisi

Tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan ve tiroid cerrahisi sonrası hastaya verilen yüksek dozda radyoaktif iyotla, hasta kanserden tamamen kurtulmaktadır. Zehirli guatr tedavisinde de uygulanan yöntem, eğer hasta seçimi doğru yapılır ve uygun kriterler sağlanırsa, hastanın ameliyat olması gerekmeden bir tek kapsülle hastalığından kurtulması sağlanmaktadır. 

Radyomikroküre tedavisi

Radyoaktif işaretli reçine olarak ya da cam üzerine yapışmış küçük boncuklar kullanılarak uygulanan bir tedavidir. Uygulama alanı karaciğer tümörleridir.  Tümöre hedeflenen girişimsel bir yöntemdir. Boncuklar üzerinde çok yüksek enerji yayan ve kısa mesafeden birkaç milimetre içerisinde yüksek enerji veren radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Bunlar karaciğere girişimsel yolla uygulanarak; kılcal damarlardan tümörü besleyen alana yerleşip burada, tümör hücresini ve onun yakınındaki olası küçük metastazları mikroskobik düzeyde radyoaktif bir şekilde yok etmesi amaçlanır. İşlem, ameliyata hazırlık aşamasında da kullanıldığı gibi, kemoterapiden yarar görmeyen hastalarda tercih edilmektedir.

Ağrı palyasyon tedavisi

Kemik ağrısının radyoaktif yöntemlerle giderilmesidir. Samaryum 153 adındaki radyoizotop damar yolu ile hastaya verilmekte ve bu madde ağrının neden olduğu yerlerde tutulmaktadır.  Tedavi kanseri geriletme özelliğine sahip olmamakla birlikte, kemik ağrılarını ortadan kaldırarak hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserlerinin kemik metastazlarında etkili bir ağrı tedavi yöntemidir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UYGULAMALARI

Kanser tanı ve evrelemesinin yanında, kanser destek tedavilerinin en sık kullanıldığı alanlardan biri de Girişimsel Radyoloji’dir. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde kanser tedavilerinde % 50 oranında onkolojik girişimler uygulanmaktadır. Özellikle görüntüleme eşliğinde yapılan biyopsiler sayesinde, hasta kanserin tanısı için ameliyat edilmek zorunda kalmadan hangi kanser türü ile karşı karşıya kaldığını 15 dakikalık girişimsel bir işlem sonrası öğrenerek ciddi operasyonlardan kurtulmaktadır.

Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde yapılan işlemler;

Radyofrekans ablasyon

Onkolojik girişimlerde en çok kullanılan yöntem; karaciğer, akciğer, yumuşak doku ve kemik dokularında ortaya çıkan tümörlerin tedavisinde kullanılan “tümör yakma” işlemidir. Tümörün bulunduğu organ üzerinden, iğne ile tümörün ortasına girilerek kanserli hücreler yakılmaktadır.

Elektropolasyon yöntemi

Görüntüleme teknikleri sayesinde, bir takım iğneler tümörün içine yerleştirilerek hastaya genel anestezi altında elektrik akımları verilmektedir. Bu sayede, kanserli hücrenin elektrik dengesi bozulmakta ve sağlıklı hücreler tahrip olmadan kanser hücreleri yaşamını kaybetmektedir. Bu işlem sayesinde tümöre yakın olan organlar ve tümörün içinden geçen damar zarar görmediği gibi, kemik metastazlarında uygulandığında da tümörün yarattığı şiddetli ağrı ortadan kalkmakta, işlem kemikte bir hasara neden olmamaktadır. Ameliyat olma şansı bulunmayan hastalarda uygulanan işlem, cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemidir.

İntra arteriyel kemoterapi

Kemoterapiden yarar görmeyen hastalar için uygulanan intra arteriyel kemoterapi, tümörü besleyen damarların anjiyo ile tespit edilmesi ve girişimsel olarak damara girilerek yoğun bir kemoterapi verilmesi ile yapılmaktadır. İşlemin hasta için en önemli avantajı; yan etkinin az, ilacın tümöre etkisinin fazla olmasıdır.

Kemoembolizasyon

Özellikle ameliyat şansı bulunmayan karaciğer kanserlerinde uygulanmaktadır. Daha önce tanısal amaçlı olarak kullanılan yöntem, artık tedavi için de uygulanmaktadır. Görüntüleme için kullanılan ve yağda çözülebilen kontrast bir madde, karaciğerin atardamarına enjekte edilerek, kanserli hücreler tarafından emilimi sağlanmaktadır. Bu kontrast madde kemoterapi ile karıştırılarak karaciğere atardamardan verilmekte ve tümörün içine hapsedilmektedir. Normal karaciğer hücreleri bundan çok az, kanserli doku ise çok fazla etkilenmektedir.

Radyoembolizasyon

Radyoembolizasyon’da, milimetrenin onda biri kadar çok küçük tıkayıcı taneciklere radyoaktif madde yüklenerek, karaciğerin atardamarına ya da tümörü besleyen damara direkt olarak enjekte edilmektedir. Bu sayede, çok yüksek dozda radyoterapi tümöre verilmekte ve sağlıklı dokular bundan çok az etkilenmektedir. İşlem, hem karaciğer hem de böbrek tümörlerinde uygulanmaktadır. 

Kemosatürasyon yöntemi

Yalnızca karaciğer tümörlerinde uygulanan yöntem, çok yoğun miktarda kemoterapinin kanserli hücreye direkt olarak verilmesidir. Bu işlem yapılırken, karaciğerin atardamar ve toplardamarı izole edilmekte, yüksek miktarda kemoterapinin kan dolaşımına giderek hasta için zehirleyici etki oluşturması engellenmektedir. İşlem, ayda birlik periyotlarda hastaya uygulanmaktadır.

REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde hastalara yaşam kalitesi odaklı tedavi modeli planlanmaktadır. Bu nedenle onkoloji alanındaki rehabilitasyon programlarına önem verilmektedir. Kanser tanısı alan ve cerrahi uygulanan hastalar rutin psikolojik rehabilitasyon, fiziksel rehabilitasyon programlarına alınmaktadır. Tedavileri tamamlanmış veya tedavi süresince arzu eden hastalar cinsel rehabilitasyon programlarına dahil edilmektedir.

Lenf ödem ve Rehabilitasyonu

Meme kanserli hastaların önemli bir bölümünde koltuk altı lenf bezlerinin alınması ameliyatından sonra omuz kısıtlılığı ortaya çıkmaktadır. Doğru ve erken dönemde planlanan egzersiz ve rehabilitasyon programları ile hastalar bu sorundan kısa sürede kurtulmakta ve yaşam boyu süren takip programlar ile kalıcı omuz kısıtlılıkları ile karşılaşmamaktadır. Kolda lenf ödem, hastaya uygulanan ameliyat, koltuk altına uygulan radyoterapi ile ilişkili olarak hastaların yaşamlarının bir döneminde karşılarına çıkabilmekte ve bazı hastaların yaşam kalitesini son derece bozabilmektedir. Meme kanserli hastalarda bu oran yaklaşık 4 hastanın birinde gözlenir. Lenf ödemin başlıca nedeni koltuk altı lenf bezlerinin alınması sonucu lenfatik dolaşımın bozulmasıdır. Bu istenmeyen durumun ortaya çıkmaması için hastalar ameliyat sonrası erken dönemde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Ekibi tarafından değerlendirilmekte ve yaşam boyu takip programına gerektiğinde lenf ödem masajı ve tedavi programlarına dahil edilmektedir.

Psikoterapi

Kanser tanısı konulduktan sonra hasta için başlayan; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile devam eden süreç, hasta ve ailesinin psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde tedavi programına alınan tüm hasta ve baba, eş, çocuk gibi yakınlarının kabul etmeleri halinde psikolojik parametreleri ölçülmektedir. Anksiyete ve depresyon skalaları değerlendirilen hasta ve hasta yakınlarına gerektiğinde psikiyatrik ve bu alanda yetkin psikoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yaşam boyu psikolojik destek sunulmaktadır.

SOSYAL AKTİVİTELER

Resim

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi’nde kemoterapi tedavisi gören ve klinikte yatan hastalar için deneyimsi sanatsal tedavi ekibi eşliğinde esim aktiviteleri gün boyu devam etmektedir. Hastalara, tedavi için merkezde geçirdikleri gün boyunca moral ve motivasyon desteği sunan bu aktiviteler, aynı zamanda onların tedaviye ve yaşama bakış açılarına da olumlu etki sağlamaktadır.

Yoga

Hasta, hasta yakınları ve merkez çalışanlarına yönelik yoga aktiviteleri program dahilinde devam etmektedir. Çok sayıda bilimsel makalede yoganın kanserli hastalarda uyku düzensizliği, moral bozukluğu, anksiyete ve diğer yaşam kalitesi parametreleri üzerine olumlu yönde etkisi olduğunu kanıtlanmıştır. Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi; gevşeme, germe, hayalde canlandırma ve meditasyon gibi öğeler barındıran yogayı kanser tedavisinde kullanan ilk merkezlerden biridir.

Müzik

Memorial Sağlık Gurubu Antalya Onkoloji Merkezi’de kanser tedavi görmüş hastalar, müziğin rahatlatıcı ve tedavi sürecine olumlu etkisinden yararlanmaktadır. Onkoloji Grubu Türk Müziği Topluluğu, düzenledikleri konserler ile sosyal yaşamdan kopmadan tedavisi süreçlerini kaliteli bir şekilde geçirmektedir.

HİPERTERMİ

Özel geliştirilen cihazlar aracılığı ile hastanın tüm vücut ısısını ya da bölgesel olarak tümörün ısısını artırmayı hedefleyen “Hipertermi yöntemleri”, günümüzde pek çok hastalık için önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Isı ile tedavi anlamına gelen hiperterminin, birçok farklı alt türü olan kanser hastalığının tedavisi için kullanıldığında, kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırdığını gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu haliyle hipertermi, kanser alanında kanıta dayalı “tamamlayıcı” bir yöntemdir. Tüm Vücut Hipertermi ve Bölgesel Hipertermi olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir. “Hipertermi ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın”

Bölüm Doktorları

Bölüm Videoları

Tümünü Gör