Memorial Kayseri Hastanesi - Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Kanser, kontrolsüz hücre çoğalması sonucu bulunduğu organ ya da sistemin fonksiyonlarının bozulmasıyla seyreden bir hastalıktır. Bu yönüyle bakıldığında gerek tanısında, gerek tedavi ve takibinde farklılıklar göstermektedir. Onkoloji hastaları bu nedenle birçok uzmanlık dalı tarafından multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmektedir.

Kanser tedavi edilebilir hastalıklar arasında…

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. Türkiye’de de bu sayının 200 bin olduğu bilinen bir gerçektir. Kanserdeki artış hızına bağlı olarak gelecek 10 yılda, 20 milyon yeni kişiye kanser tanısı konulacağı öngörülmektedir. Kanser, günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda bulunmasına rağmen; tanısı konulduğu andan itibaren pek çok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Hastanın, sağlığın tanımında yer alan bedenen, ruhen ve sosyal açıdan “tam iyilik hali” için çok boyutlu bir hizmet ağı oluşturulması gerekmektedir.

Klasik kemoterapi ve akıllı ilaç uygulamaları

Kanserin tıbbi tedavisi son yıllarda yeniliğin ve bilgi birikiminin en fazla olduğu alanlardan biridir. Günümüzde “One size fit all” yani “Tek bir tedavi yöntemi tüm hastalara iyi gelir” modeli terk edilmiş, yerini “Bireye özgü tedaviler” e bırakmıştır. Bu sayede hastalarda daha etkin tedaviler ile başarı şansı artmış, istenmeyen yan etkilerden uzaklaşılmıştır. Memorial Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde de klasik kemoterapi uygulamalarının yanı sıra uygun hastalarda ağızdan hap şeklinde alınan ve kanser hücresini hedefleyen akıllı ilaç ve molekül tedavileri uygulanmaktadır. Kanserli hücreyi yok etme özelliği bulunan bu ilaç ve antikorlar, kanserli dokuda bulunan bazı antijenik yapıları tanıyarak, yalnızca bu hücrelerin yok olmasını sağlamaktadır. Böylece sağlıklı dokulara verilen zarar da minimum düzeye indirilerek, hasta için yan etki oluşabilecek sorunlar da ortadan kaldırılmaktadır. Hasta hem başarılı bir şekilde tedavi edilmekte, hem de yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır. 

Hastaya özel tedavi programı

Memorial Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde uzman ekiple verilen hizmet, hastanın doktor tarafından değerlendirilmesi sonrası konusunda uzman hemşireler eşliğinde tedavi programının uygulanması ile devam etmektedir. Tedavi kararı öncesi eldeki tüm hasta ve tümör verileri detaylı olarak incelenerek analiz edilmekte, verilen karar doğrultusunda tedaviye başlanmaktadır. Gelişen tıbbi tedavi stratejileri ve yeni akıllı ilaçların doğru kullanımı çok sayıda bilimsel verilerin iyi yorumlanması sonucu ile olmaktadır. Tedavi kararında hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, bireysel tercihleri, psikososyal özellikleri de göz önüne alınarak, hastanın tedavi planına katılımı sağlanır. Kanserli hastanın tıbbi tedavisinde tek başarı doğru hastaya doğru ilaçları damardan veya ağızdan vermekten ibaret değildir. İşin sırrı sevgi, insana duyulan saygı, umut ve güveni hasta ve ailesine aktarma çabasıdır. 

Tüm kanser türleri tedavi edilebiliyor

Onkoloji hizmeti kesintisiz 7 gün 24 saat olmalıdır. Hasta ve yakınlarının her an ulaşabilecekleri uzman hemşirelerden kurulu danışma merkezi ile sunulacak kesintisiz hizmetin hastalarda buluşturulması hedeflenmektedir. Memorial Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde; akciğer, meme, mide, kolon, rektum ve yemek borusu, karaciğer ve pankreas kanserleri ile tüm solid organ tümörlerinin tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının kanıta dayalı tamamlayıcı tıp olanaklarından yararlanması sağlanarak, yaşam kalitelerinin takip ve tedavileri süresince en üst düzeye çıkarılması hedeflemektedir.    

Bölüm Doktorları