Robotik Böbrek Nakli Merkezi

Bölüm Hakkında

ROBOTİK BÖBREK NAKLİ 

Böbreklerin işlevini kalıcı olarak yitirmesi sonucu yaşanan kronik böbrek yetmezliğinin günümüzde bilinen en etkin tedavisi böbrek naklidir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, başarılı bir nakil ve ameliyat sonrası takip süreci ile kısa sürede yaşamlarına sağlıklı bireyler olarak dönebilmektedir. Memorial Bahçelievler Böbrek Nakli Merkez’inde uygulanan “Da Vinci Robotik Cerrahi” yöntemi, ameliyat sırasında birçok riski azaltmanın yanı sıra ameliyat sonrasında hastanın yaşam kalitesini de yükselten olanaklar sunmaktadır. 

BÖBREK ROBOTİK YÖNTEMLE NAKLEDİLİYOR

Böbrek nakli; ameliyat öncesinde uygun şekilde hazırlık, nakil sürecinde gelişmiş teknoloji kullanımı ve bu konuda tecrübeli ekibi yanında, nakil sonrasındaki bakımı ve tedavileri yönetecek uzman kadro gerektiren çok yönlü bir süreçtir. Bu sürecin iyi ve doğru yönetilmesi, hastanın gelecekteki yaşam kalitesi ve olası komplikasyon risklerinin azaltılması açısından önemlidir. Memorial Bahçelievler Böbrek Nakli Merkezi’nde uygulanan “Da Vinci Robotik Cerrahi” yöntemi, böbrek nakli sürecinde ve sonrasında hastaya olduğu kadar hekime de önemli ayrıcalıklar sağlamaktadır. Ameliyat esnasında cerrahın görüş kalitesini 15 kat artıran görüntü büyütme sistemi nedeniyle, en ince damarlar dahi tüm ayrıntılarıyla görülebilmektedir. Ayrıca uzun ameliyat süresince cerrahın oturabilmesi sayesinde yorgunluğa ve konsantrasyon bozukluğuna yol açmamakta, cerrahta olası el titremesi durumunda, aletteki, titreme önleyici sistem yardımıyla da komplikasyon gelişme riski minimuma inmektedir. Bunların yanı sıra, böbreğin alıcıya tamamen robotik yöntemle takıldığı bu operasyonlarda, hastada açılan sadece 4 cm’ lik kesi ile yara izinin çabuk iyileşmesi sağlanarak, ameliyat sonrası enfeksiyon gelişme riski açık yönteme göre çok daha düşük olmaktadır. Ayrıca açık ameliyat sonrası hastaya verilen bağışıklık sistemini baskılayan immunsupresif ilaçlar, açık ameliyattaki geniş yara yerinin iyileşmesini de oldukça geciktirebilmektedir. Robotik cerrahi yönteminde kesinin küçük olması bu riski de büyük ölçüde azaltmaktadır. 

 

Cerrahın 3-boyutlu görüntü ile kendi eli gibi hareket ettirebildiği robotun kollarını hareket ettirerek gerçekleştirdiği ‘Da Vinci Sistemi’nde 3 kısım bulunmaktadır:

  • Cerrahın ameliyat esnasında oturduğu cerrahi konsol kısmı,
  • Hastanın yanında bulunan ve steril şartlarda hazırlanan robotik kolları içeren hasta konsolu kısmı, 
  • İleri görüntüleme sistemini sağlayan kamera sistemi ünitesi.

‘Da Vinci Robotik Sistemi’nde, kamera ve beraberindeki üç robotik kol belirli noktalardan karın duvarına yerleştirilen 0.8 cm ya da 1 cm. çapındaki tüneller vasıtasıyla karın içine ilerletilmektedir. İnce uçlu ve nazik karakterdeki cerrahi robotik kollar sayesinde küçük bir kesiden karın içine yerleştirilen böbreğin damarlarının birleştirme (anastamoz) işlemi gerçekleştirilmektedir. Güvenliği artırmak için böbreğin çıkarılacağı karın alt tarafındaki kesi ameliyatın başında yapılmaktadır. Ameliyat süresince cerrahın elinin bu kesiden girebilmesi sayesinde, hissedebilme avantajına ve acil bir durumda müdahale etme şansına sahip olunmaktadır.

"DA VINCI ROBOTİK CERRAHİ" YÖNTEMİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

  1. Robotik böbrek nakli ameliyatı, yüksek cerrahi deneyim ve ileri teknoloji gerektirmektedir. Böbrek vericisi için ameliyat artık standart olarak laparoskopik yöntemle yapılmakla birlikte, böbrek alıcısının yaşam kalitesi ve komplikasyonların azalması açısından, robotik cerrahi ek faydalar sağlamaktadır.

  2. Robotik böbrek nakli ameliyatının hem cerrah hem de hasta açısından önemli avantajları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri cerrahın operasyon sırasındaki görüş kalitesi ile ilgilidir. Standart kamera ile yapılan, laparoskopik böbrek nakli yöntemleri ancak iki boyutlu görüntü sağlamaktadır. Da Vinci Robotik Cerrahi sisteminde ise her bir göze ayrı görüntü ileten yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde üç boyutlu görüntü elde edilebilmektedir. Ayrıca bu kameralar 15 kat büyütme yapabildiğinden ideal bir görüş ile ameliyat gerçekleştirilebilmektedir. 

  3. Robotun kollarının ucundaki cerrahi aletlerin uçları, kendi eksenleri etrafında tüm düzlemlerde toplam 540 derece dönmektedir. Bu teknoloji, insan el bileğinin hareket kabiliyetinin de üzerinde vücut içinde en derin bölgelerde bile ameliyat yapılabilmesine olanak tanımaktadır.
  4. Da Vinci Robotik Cerrahi sistemi “tremor scaling” özelliği ile cerrahın operasyon anındaki olası el titremesinin aletlere iletilmesini önlemektedir. 

  5. Klasik ameliyatlarda cerrahlar ayakta çalışmakta ve bu durum uzun süren cerrahi müdahalelerde yorgunluk nedeniyle ameliyatı zorlaştırabilmektedir. Robotik cerrahide cerrah oturarak çalıştığından konsantrasyonu da fazla olmakta ve yorgunluğa bağlı stres riski de ortadan azalmaktadır.

  6. Robotun cerrahın el bileğinin hareketlerine göre hareket etmesi sayesinde operasyon titizlikle devam etmekte, özellikle dikiş atılması ve dokuların dikilmesi konusunda laparoskopik sisteme göre çok daha büyük avantaj sağlanmaktadır. 

  7. Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatların sonrasında hasta daha kısa sürede toparlanabilmekte ve hastanede yatış süresi de kısalmaktadır.

Bölüm Doktorları