Memorial Bahçelievler Hastanesi - Robotik Cerrahi Merkezi

PROSTAT KANSERİNİN ROBOTİK CERRAHİSİNDE DÜNYADA BİR İLK:

“RobotikPerineal Radikal Prostatektomi

Memorial Bahçelievler Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi’nde, uluslararası arenada “ilk” olma özelliği taşıyan ve dünya tıp literatürüne “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak geçen“RobotikPerineal Radikal Prostatektomiyöntemi, robot teknolojisi kullanılarak, makat ile yumurtalık arasındaki bölgeden 3-4 santimetrelik kesi ile mimimal invaziv olarak uygulanmaktadır.  

Anatomik yapı korunuyor

Prostat kanserinin robotik cerrahi ile tedavisi, laparoskopik cerrahide olduğu gibi karın bölgesinden açılan deliklerden girilerek yapılmaktadır. Prostat anatomik yapı olarak vücudun en zor bölgelerinden birinde yer alır ve pelvis adı verilen kemiklerin içine yerleşik durumdadır. Bu bölgeden prostata ulaşmak için de idrar torbasını bulunduğu yerden daha alt bir kısma almak, anatomiyi geçici olarak değiştirmek ve 25 santimetrelik bir mesafe kat etmek gerekir. “Perineal yöntem” ile yapılan robotik prostat kanseri ameliyatlarında, bu mesafe 5 santimetreye inmektedir. Anatomik yapıyı koruyan yöntemle, karından girilerek uygulanan robot cerrahisinde olduğu gibi “endopelvik fasya” adı verilen ve bütün iç organları tutan yapının kesilme zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır.

Sinirlerde oluşabilecek hasar minimum düzeye iniyor

Prostat kanseri ameliyatlarında, da Vinci robot teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, prostatın çevresinden geçen ve cinsel aktiviteyi sağlayan sinirler ile idrar tutmayı sağlayan kaslar daha iyi korunarak, cerrahi riskler minimalize edilmiştir. Bunun yanında prostatı besleyen damarlar ve karın içi büyük damarlar korunmaktadır. “RobotikPerineal Radikal Prostatektomi” yöntemi ise bu özelliği bir üst seviyeye taşıyarak, hasta için oluşabilecek sorunları daha da azaltan bir prensipte yapılmaktadır.  Ameliyat sırasında prostat fazla hareket ettirilmediğinden (sağa, sola çekiştirme ve mekanik baskı) , yaşam kalitesi için önemli olan bu sinirler korumaktadır. Karın bölgesinden açılan delikler ile gerçekleştirilen robotik cerrahi ameliyatlarında prostatı besleyen ana damarlar (dorsal ven kompleksi) da aşırı kanamaya karşı önlem almak için bağlanmak durumundadır. Perineal metotla yapılan robotik cerrahide bağlama işlemine de gerek kalmamaktadır. Yine karın içi büyük yüzeyel damarların, laparoskopik girişim ile yapılan ameliyatlarında, çok düşük bir ihtimal de olsa zarar görme riski, robotik perineal yöntem ile tamamen yok edilmektedir.

Geleceğin yöntemi

Dünya tıp literatüründe “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak bilinen“RobotikPerineal Radikal Prostatektomi, bazı özellikli hasta gruplarında uygulansa da daha önce karın bölgesinden ameliyat geçirmemiş sağlıklı bireylerin de tercih edebilecekleri bir yöntemdir.

Perineal yöntemle dünyada ilk lenf nodu ameliyatı…

Prostat kanseri açık cerrahi yöntemiyle, perineal bölgeden girilerek de uygulanmaktadır. Ancak açık cerrahi için hastalığın ileri evre ve prostatın 60 cc’den büyük olmaması gerektiği gibi lenf nodu tutulumu halinde, tümörün sirayet ettiği lenfler de alınamamaktadır. “RobotikPerineal Radikal Prostatektomi” işlemi, tüm bu handikapları ortadan kaldırmış ve hasta için önemli tedavi ayrıcalıklarını gündeme getirmiştir. Robotik cerrahi ile perineal bölgeden giriş yapılarak gerçekleştirilen ameliyatlarla, ileri evre kanserin lenf nodlarında tutuluma yol açması durumunda bile “tümör tutulumu olan lenf düğümlerinin çıkarılması” mümkündür. İşlem 60 cc’den büyük prostatlarda da başarılı sonuçlar vermektedir. Lenf nodunun çıkarılma işlemi de dünyada ilk kez Bakırköy Tuğcu Tekniğiyle Prof. Dr. Volkan Tuğcu tarafından gerçekleştirmiştir ve “RobotikPerineal Radikal Prostatektomi” yöntemi ile dünyadaki en geniş seriye sahiptir.  

Robotik Perineal metot hangi hasta gruplarında uygulanmaktadır?

Kolon kanseri ameliyatı olmuş hastalar

Kolon kanseri ameliyatı olanlar bu yöntem için adaydır. Karın içinde yapılan işlemlere bağlı olarak o bölgede ciddi anatomik bozukluk ve “yapışıklık” olarak tabir edilen doku bozulmaları bulunan hastalarda, karın bölgesinden cerrahiler neredeyse imkansızdır. Makat ile yumurtalık arasındaki bölgeden uygulanan “robotik perineal metot” sayesinde hastalar ameliyat şansına kavuşmaktadır.  

Böbrek nakli hastaları

Daha önce böbrek nakli olan ve tek böbrek ile yaşayan hastalarda da “robotik perineal yöntem” uygulanarak prostat ameliyatları yapılabilir. Karın bölgesinden cerrahi, idrar kanalı ve idrar torbasına ulaşılarak o bölge anatomisinin geçici olarak bozulmasını gerektirir. Bu durumda da böbreğin zarar görme ihtimali oluşabilir.

Yapay mesane ile yaşayan hastalar

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi”, daha önce mesane kanseri olan ve bu nedenle de bağırsaktan yapay mesane ile yaşamını sürdüren hastalar için konforlu bir işlemdir. Karın bölgesinden girişte prostata ulaşmak için yine mesane yapısına müdahale edileceğinden, yapay mesane için oluşabilecek risk de ortadan kaldırılmaktadır.

Karın bölgesine ışın tedavisi uygulanan hastalar

Karın bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanan hastalar, karın içinden girilerek yapılacak cerrahi işlemler için uygun aday değildir. Çünkü radyoterapiye bağlı olarak, karın içi oranlar ve dokularda anatomik değişiklikler, yapışıklıklar ve bozulmalar oluşmaktadır. Perineal bölgeden yapılan robotik cerrahi ile prostat kanseri bu hastalarda da başarıyla tedavi edilmektedir.

Mutluluk çubuğu takılan hastalar

“Mutluluk çubuğu” olarak adlandırılan penis protezleri de karın içine yerleştirilen aparatlar olduğu için bu bölgeye cerrahi girişim genellikle tercih edilmemektedir. Mutluluk çubuğu takılan hastalara uygulanacak prostat kanseri cerrahisi de yine perineal bölgeden yapılan işlemle gerçekleştirilmektedir.

“RobotikPerineal Radikal Prostatektomi”’nin sonuçları, yalnızca özel hasta gruplarında değil bu tür sağlık sorunları bulunmayan prostat kanserli hastalarda da rahatlıkla uygulanabilirliğini göstermektedir.  

Hasta konforu ve iyileşme süresine hızlı etki…

“RobotikPerineal Radikal Prostatektomi” yönteminin hastaya sağladığı konfor ve ayrıcalıklar:

  • Bağırsakların bulunduğu bölgeye herhangi bir işlem uygulanmadığı için ameliyat sonrası hastalarda karın ağrısı sorunu yaşanmaz.  
  • Gaz çıkarma ve bağırsak hareketlerinde azalma gibi sıkıntılar genellikle görülmez.
  • Hasta ameliyattan ortalama bir gün sonra taburcu olur ve ev yaşamına dönebilir. 7-10 günlük süreç sonrasında da normal yaşamlarını sürdürebilir hale gelir.
  • Prostat kanserinin tekrarlama durumunda, hasta bu işlem öncesinde karın bölgesine ışın tedavisi almadığı için tümörün durumuna göre radyoterapi uygulanabilir. Nüks durumunda, eğer kanser odağı varsa işlem tekrar edilebilir. Radyoterapi, tümörün mikroskobik düzeyde olduğu vakalarda uygulanır. Daha önce radyoterapi tedavisi görmüş kişilerde ise perineal yöntem ile robotik cerrahi uygulanarak, prostat kanseri tedavisi yapılabilir. Yalnız anatomik açıdan sorunlu olan bölgeyi kapsayan bu ameliyat, diğer hasta gruplarına göre daha zorlu bir süreçtir.
  • Ameliyat, 3-4 santimetrelik bir kesiden yapıldığı için bir süre sonra kötü görünümlü ameliyat izi kalmamaktadır.
  • Hastaların takipleri ise 3 ayda bir kandaki PSA düzeyi kontrolleri ile yapılmaktadır.