Prof. Dr. Ahmet MADEN

Deneyim

Memorial Lara Tıp Merkezi

Göz Hastalıkları Uzmanı
2019 - Halen, Antalya/Türkiye

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2011 - 2019, İzmir/Türkiye

ATATÜRK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Göz Hastalıkları Uzmanı-Klinik Şefi
1999 - 2011, İzmir/Türkiye

LOUISIANA STATE UNIVERSITY, LSU EYE CENTER

Visiting Professor
1994 - 1994, ABD

UNIVERSITE DE PARIS VII FACULTE DE MEDECINE LARIBOISIERE-SAINT-LOUIS, HOPITAL ROTHSCHILD

Assistant Etranger
1988 - 1989, Paris/France

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
1985 - 1999, İzmir/Türkiye

NİĞDE DEVLET HASTANESİ

Göz Hastalıkları Uzmanı
1983 - 1985, Niğde/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR

1996

DOÇENT

1989

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1979 - 1983 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1972 - 1978 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • “Oküloplastik Cerrahi” isimli yaklaşık 450 sayfa bir kitabı, 150’nin üzerinde yayınlanmış yurtiçi ve yurtdışı bilimsel makaleleri bulunmaktadır.
  • Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantılara bildiriler, konferans ve panel konuşmaları ile katılmıştır.

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
  • Fransız Oftalmoloji Derneği (SFO)
  • Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği(ESCRS)
  • Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ASCRS)
  • Avrupa Oftalmik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (ESOPRS)