Uzm. Dr. Ali SATILMIŞ

Deneyim

Memorial Lara Tıp Merkezi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2017 - Halen, Antalya/Türkiye

MEDİCAL PARK HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2010 - 2017, Antalya/Türkiye

ÖZEL ANADOLU HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2007 - 2010, Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Öğretim Görevlisi
2005 - 2007, Antalya/Türkiye

BATMAN GERCÜŞ SAĞLIK OCAĞI

Pratisyen Hekim
1998 - 1999, Batman/Türkiye

Eğitim

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2005 , Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1992 - 1998 , Antalya/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • CMV seroconversion in pregnantsandtheincidence of congenital CMV infection. Satilmiş A, Güra A, Ongun H, Mendilcioğlu I, Colak D, Oygür N. Turk J Pediatr. 2007 Jan-Mar;49(1):30-6.
 • Comparison of breakfastandbedtimeadministration of insulinglargine in childrenandadolescentswithType 1 diabetes.Karagüzel G, Satilmiş A, Akçurin S, Bircan I.DiabetesResClinPract. 2006 Oct;74(1):15-20. Epub 2006 Apr 18.
 • Severe subcutaneousemphysema, pneumomediastinum, andpneumopericardiumaftercentralincisorextraction in a child. Satilmis A, Dursun O, Velipasaoglu S, Guven AG. Pediatr EmergCare. 2006 Oct;22(10):771-3.
 • Oral megadosemethylphenidateingestionforsuicide attempt. Fettahoglu EC, Satilmis A, Gokcen C, Ozatalay E. Pediatr Int. 2009 Dec;51(6):844-5.
 • Güra A, Satılmış A, Ongun H, Özbilim G, Bircan İ, Oygür N. NeonatalPersistan Hipoglisemi ve Hiperglisemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 493.
 • Küpesiz A, Tezcan G, Satılmış A, Hazar V, Yeşilipek M. A. Son Beş Yıldaki Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularımız. 4th Ulusal Hematoloji Kongresi. Trabzon, 10-13 Eylül 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 152.
 • Karagüzel G, Satılmış A, Akçurin S, Bircan I.Prebubertal ve PubertalObes Olgularda Hiperinsülinemi ve Dislipideminin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, 16-21 Aralık 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 237.
 • Dursun O, Satılmış A, Yılmaz A, Yeşilipek M. A. Akrep Sokması Nedeniyle Çocuk Acil Ünitesine Başvuran Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 161.
 • Satılmış A, Tezcan G, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H. Senkop Nedeniyle Çocuk Acil Ünitesine Başvuran Hastalarda Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 162.
 • Duran A, Dursun O, Satılmış A, Duman Ö, Haspolat Ş. A Gurubu StreptekokSepsisli Bir Olgu. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 189.
 • Küpesiz A, Satılmış A, Tezcan G, Hazar V, Yeşilipek M. A. Son Beş Yıldaki Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularımız. 40.Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 21-25 Aralık 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 379.
 • Dursun O, Satılmış A, Çığ H, Gür Güven A, Yeşilipek M. A. İbuprofene Bağlı Akut Anjionörotik Ödem Nedeniyle Acil Trakeostomi Endikasyonu Konulan Bir Olgu. 2. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Nevşehir, 8-12 Haziran 2005. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 246.
 • Dursun O, Satılmış A. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi. 4. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Ankara, 21-26 Mayıs 2007. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 214.
 • Satilmis A, Ongun H. Güra A, Çolak A, Oygür N. CMV Seroconversıon in PregnantWomenandTheIncidence Of Congenital CMV Infection. 1st Congress Of Union Of MediterraneanneonatalSocieties (UMENS) XIIthNationalCongress Of  Neonatology. İstanbul, September 3-6, 2003. Page 210.
 • Balta G, Satilmis A, Sümen E, Velipaşaoğlu S, Erengin A, Fiziksel Çocuk İstismarı İle İlgili Disiplin Standartlarının Araştırılması. 29th UMEMPS CongressInion of MiddleEasternandMediterraneanPediatricSocieties. İstanbul, September 14-17, 2005. Page: 412.
 • Karagüzel G, Satilmiş A, Uygun V, Akçurin S, Bundak R, Bircan İ. Comparative Trial Between at theMorningandBedtimeBasalInsulinGlargine in ChildrenandAdolescentswithType 1 Diabetes on Multiple Daily İnsulinRegimens. 7th ESPE/LWPES  Joint Meeting PaediatricEndocrinology. Lyon, France, September 21-24, 2005.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Milli Pediatri Derneği
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği