Prof. Dr. Alper YURCİ

Deneyim

MEMORIAL KAYSERi HASTANESi

Gastroenteroloji ve Hepatoloji
2013 - Halen, Kayseri/Türkiye

ERCiYES ÜNİVERSiTESi TIP FAKÜLTESi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
2010 - Halen, Kayseri/Türkiye

KONYA NUMUNE HASTANESi

Gastroenteroloji Uzmanı
2009 - 2010, Konya/Türkiye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Gastroenteroloji Uzmanı
2003 - 2008, Kayseri/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR
2018 , Kayseri/Türkiye

CLEVELAND CLINIC DIGESTIVE DISEASE INSTITUTE

Klinik Araştırma Görevlisi
2011 , ABD

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Gastroentereloji Uzmanlık Eğitimi
2003 - 2008 , Kayseri/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1998 - 2002 , İstanbul/Türkiye

ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. RADYOLOJİ KLİNİĞİ

Araştırma Görevlisi
1996 - 1998 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi
1990 - 1996 , İstanbul/Türkiye

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve İç Hastalıkları ile ilgili çok sayıda yurtiçi/yurt dışı Kongre, Kurs, Sempozyum ve Toplantılara katılım

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

Ulusal ve Uluslararası 150’nin üzerinde yayın ve bildiri

 

Mesleki Üyelikleri

  • TGD(Türk Gastroenteroloji Derneği)

  • TKAD(Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)
  • EASL( European Association For The Study Of Liver)
  • TİHUD(Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği)
  • IBHD(Inflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği)