Op. Dr. Asena AYAR

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2007 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEDICAL PARK HOSPITAL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2006 - 2007, İstanbul/Türkiye

ACIBADEM HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2005 - 2005, İstanbul/Türkiye

MEDICANA HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2005 - 2006, İstanbul/Türkiye

Eğitim

OKMEYDANI EĞT. VE ARAŞTIRMA HAST.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2004 , İstanbul/Türkiye

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1992 - 1998 , Bursa/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • PseudoMeigs’ Syndrome due to primary ovarian leiomyoma:a case report
  • Journal of the Turkish German Gynecological Association  Vol.6,supp 2 p:35 (6th Congress of the Turkish German Gynecological  Association-poster presentation)
  • Primer omental  gebelik: olgu  sunumu (SSK Okmeydanı  Eğitim  Hastanesi  Dergisi)
  • Asemptomatik postmenopozal hastalarda raloksifen  HCl  tedavisinin  uterusa  etkilerinin  Transvajinal  Renkli  Doppler USG  ile  değerlendirilmesi

Mesleki Üyelikleri

  • İstanbul Tabip Odası