Uzm. Dr. Ayşe Sanem FIRATLIGİL

Deneyim

MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2017 - Halen, Antalya/Türkiye

KUMLUCA DEVLET HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2014 - 2014, Antalya/Türkiye

AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2014 - 2017, Antalya/Türkiye

BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2010 - 2014, Şanlıurfa/Türkiye

Eğitim

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2004 - 2009 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ CERRAHİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1997 - 2004 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Firatligil AS, Bas S, Basak M. [The comparison of ecocardiography and cardiac magnetic resonance imaging findings in the evalulation comparison of left ventricule function]. SETB. 2013; 47(4): 167-176. Turkish.
 • Firatligil AS, Akcal A, Karsidag S, Sirvan SS. [The assesment of the postoperative changes in patients have undergone reduction mammaplasty with USG and MRI]. SETB. 2014; 48(1): 22-6. Turkish.
 • Akcal MA, Poyanli O, Unay K, Esenkaya I, Gokcen B, Fıratlıgil AS. Effect of N-butyl cyanoacrylate on fracture healing in segmental rat tibia fracture model. J Orthop Surg Res. 2014 Sep 11;9:76. doi: 10.1186/s13018-014-0076-5.
 • Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması -30. Türk Radyoloji Kongresi, 2009.
 • Fıratlıgil A.S., Özcan A., Karşıdağ S., Şirvan S.S., Baş L., Redüksiyon Mammoplasti Operasyonu Uygulanan Hastalarda Ortaya Çıkan Postoperatif Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi, 30. Türk Radyoloji Kongresi, 2009
 • Özcan A, Fıratlıgil A.S., . Karşıdağ S, Sucu D.Ö., Uğurlu K., Baş L. Erken Evre Malign Melanom Olgusunda Pozitron Emisyon İncelemesi ve Bilgisayarlı Tomografi Çelişkisi, Ekim 2008.
 • Fıratlıgil A.S., Özcan A., Karşıdağ S., Şirvan S.S., Baş L., Redüksiyon Mammoplasti Operasyonu Uygulanan Hastalarda Ortaya Çıkan Postoperatif Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi, 30. Türk Plastik, Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ekim 2008.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • European Society of Radiology
 • Türk Tabipler Birliği