Uzm. Dr. Aysun HALLAÇOĞLU

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Hematoloji Uzmanı
2018 - Halen, İstanbul/Türkiye

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hematoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
2015 - 2018, İstanbul/Türkiye

Eğitim

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Hematoloji Uzmanlık Eğitimi
2011 - 2014 , Ankara/Türkiye

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1998 - 2004 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Importance of MPL W515L mutation in diagnosis of myelofibrosis: a case report. 5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul; 2015.
 • Prognostic Factors For Survival of Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia After Intensive Chemotherapy : Validation of 3 Popular Prognostic Models. 56th ASH Annual Meeeting and Exposition: San Francisco, USA; 2014
 • İzole splenik tutulum ile karşımıza çıkan bir folliküler derece IIIA lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle Hematoloji kliniğine refere edilen kadınların edinsel ve kalıtsal trombofili açısından değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Relaps primer hepatosplenik CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Gebelik ve kronik myeloproliferatif hastalık tedavi yönetimi, bir olgu sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Tiroid hormon disfonksiyonu olan hastalarda trombosit agregasyon bozukluğunun in vitro olarak ASPİ/ADP testleri ile değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Serum hepsidin seviyesinin inflamatuar barsak hastalıklarında incelenmesi ve hastalık aktivasyonu açısından fekal kalprotektin ile karşılaştırılması. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2014.
 • Evaluation of chronic lymphocytic leukemia patients followed by hematology department of Baskent University: single center experience. 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul; 2013.
 • Kemik iliği biyopsisi sonrası ağrı palyasyonu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2013.
 • Primer santral sinir sistem lenfoması ve tiroid papiller karsinomu birlikteliği. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2013.
 • Farklı alt tipte relaps olan akut promiyelositk lösemi olgusu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 2013.
 • Erythema Annulare Centrifugum and Relapsing Polychondritis Associated with Acute Myeloid Leukemia: A Case Report. Turk J Hematol 2012; 29(3):293.
 • Diyabetes mellitus regülasyonunun osteoporoz ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012; 29(4):206.
 • Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012; 29(1):47.
 • Comparison of obese patients with and without metabolic syndrome from the aspects of high-sensitivity c-reactive protein and uric acid levels. Obesity Reviews 2010; 11(6): 476.
 • Female pseudohermaphroditism case that applied with hypertension and gynecomastia. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine: İstanbul; 2009.
 • Üst Gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kanama nedenleri ve risk faktörleri. Journal of Internal Medicine 2008; 3(2): 87.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Çok sayıda kongre, kurs ve sempozyum katılımı

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği