Prof. Dr. Cenap DENER

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Acil Cerrahi
 • Aksiller kitle
 • Akut Apandist
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Anal Bölge Siğilleri
 • Anal Fissür (Makat Çatlağı)
 • Anorektal Hastalıklar
 • Apendiks kanseri
 • Apse
 • Bağırsak Kanaması
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak sarkması (Rektosel)
 • Bağırsak Tıkanması
 • Dalak Hastalıkları
 • Dışkılama Bozuklukları
 • Dışkılama Zorlukları
 • Divertikül
 • Fıtık (İnguinal Herni)
 • Fıtıklar
 • Fibroadenom
 • Fibrokistik Hastalık
 • Fistül
 • Fournier Gangreni
 • Gluteal Apse
 • Hemoroid (Basur) Ve Çatlaklar
 • HIPEC, Sıcak kemoterapi ve kanser
 • Hidradenitis Suppurativa(Hs) / Köpek Memesi Hastalığı
 • Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
 • Insizyonel Herni, Kesi Yeri Fıtığı
 • İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)
 • İntraduktal Papillom
 • İrritabl Bağırsak Sendromu
 • Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi)
 • Kabızlık (Konstipasyon)
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri
 • Karaciğer Abseleri
 • Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)
 • Karaciğer Kisti
 • Karaciğer Metastaz
 • Karaciğer Tümörü
 • Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi Ve Yolları Cerrahisi
 • Karın Fıtığı
 • Karın İçi Kitleler
 • Karın Zarı Kanseri
 • Kist Hidatik
 • Koledok Kisti
 • Kolonda Kitle
 • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Küçük Cerrahiler
 • Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
 • Mastalji (Memede Ağrı)
 • Meme Başı Akıntısı
 • Meme Biyopsisi
 • Memeden Kitle Eksizyonu
 • Metabolik Sendrom
 • Mide Ağrısı
 • Mide Ekşimesi
 • Mide Fıtığı
 • Mide Genişlemesi (gastrektazi)
 • Mide Hastalıkları
 • Mide Kanaması
 • Mide Kanseri (Midetümörü)
 • Mide Lenfoma
 • Mide Ülseri
 • Mide Ve Sindirim Sistemi Bozuklukları
 • Mide Yanması
 • Nüks Fıtıklar
 • Özafogus (Yemek Borusu) Kanseri
 • Pankreas Endokrin Tümörü
 • Pankreas Hastalıkları
 • Pankreas Taşları
 • Paratiroid Bezi Hastalıkları
 • Paratiroid Kanseri
 • Pelvik Taban Hastalıkları
 • Peptik Ülser
 • Perianal Apse
 • Perianal Fissürler
 • Peritoneal Karsinomatozis (Pk)
 • Peritonit
 • Pilonidal Sinüs
 • Polip
 • Polipozis Koli
 • Proktoloji
 • Pseudomiksoma Peritonei
 • Reflü - Gastrit
 • Rektal İntussusepsiyon
 • Rektorektal tümörler
 • Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Retroperitoneal Tümörler
 • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Safra yolları cerrahisi
 • Safra Yolu Darlığı
 • Sentinel lenf nodu (SLN)
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Tiroid Hastalıkları
 • Ülseratif Kolit
 • Yağ Bezesi
 • Yemek Borusu (Özofogus) Kanseri
Tedavi Yöntemleri
 • Aksiller biyopsi
 • Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar
 • Böbrek Nakili
 • Cerrahi Hastalarda Beslenme
 • Cerrahi İnfeksiyonlar
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Fıtık ameliyatı
 • Fundoplikasyon - laparoskopik cerrahi
 • Gastrik Bypass Revizyon
 • Gastro-Özofageal Reflü Ameliyatı
 • Gaz - gaita kaçırma tanı ve tedavisi
 • Guatr ameliyatı
 • Hemoroid band ligasyon
 • Hepatobiliyer Cerrahi
 • Herni cerrahisi
 • İleri Laparoskopi Deneyimi
 • Kalın Bağırsak (Kolon) kanseri tedavisi
 • Karaciğer cerrahisi
 • Karaciğer Nakili
 • Karaciğer safra yolları cerrahisi
 • Karın içi sıcak kemoterapi (HİPEK)
 • Kasık Fıtığı (inguinal herni) tedavisi
 • Kolesistektomi
 • Kolon ve rektum cerrahisi
 • Kolonoskopi
 • Kolorektal Cerrahi (Kalın Bağırsak Ve Rektum Cerrahisi)
 • Laparoskopi
 • Laparoskopik (kapalı) ameliyatlar
 • Laparoskopik (kapalı) Cerrahi
 • Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı
 • Laparoskopik kolon ve rektum hastalığı cerrahisi
 • Laparoskopik kolorektal cerrahi
 • Laparoskopik reflü ameliyatı
 • Laparoskopik safra kesesi ameliyatı
 • Laparoskopik ve açık inguinal ve insizyonel
 • Lazer hemoroid ameliyatları
 • Mide - Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Modifiye radikal mastektomi
 • Nevüs Tedavisi
 • Onkoloji Cerrahisi
 • Organ nakli cerrahisi (Transplantasyon)
 • Özofogus (Yemek Borusu) Cerrahisi
 • Pankreas cerrahisi
 • Reflü cerrahisi
 • Robotik Cerrahi
 • Sıcak Kemoterapi
 • Sils (tek delikten) kolesistektomi
 • Sindirim Yolu Cerrahisi
 • Sinir monitörizasyonu
 • Sürrenal (böbrek üstü bezi cerrahisi) Laparoskopik ve açık cerrahi yöntemlerle
 • Şeker hastalığı ameliyatı
 • Tiroidektomi
 • Total mezorektal eksizyon
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Ankara Hastanesi
  Onkolojik Cerrahi Merkezi
 • Ankara Hastanesi
  Onkoloji Merkezi
 • Ankara Hastanesi
  Meme Sağlığı Merkezi
 • Ankara Hastanesi
  Meme Cerrahisi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Ankara / Türkiye /1960

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2016 - Halen, Ankara/Ankara/Türkiye
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı
2012 - 2016, Ankara/Ankara/Türkiye
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Meme ve Endokrin Cerrahi
1996 - 2012, Ankara/Ankara/Türkiye
FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
1985 - 1996, Ankara/Ankara/Türkiye
ANKARA NUMUNE HASTANESİ
4. ve 5. Cerrahi Klinikleri Asistanı ve Başasistanı
1983 - 1985, İstanbul/İstanbul/Türkiye
KADIKÖY BELEDİYE TABİBİ
Mecburi Hizmet

EĞİTİM

1985 - 1989, Ankara/Türkiye
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzmanlık Eğitimi
1977 - 1983, Ankara/Türkiye
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kulaçoğlu H, Dener C, Göçmen E, Kama NA, “Complications Of Subclavian Catheterisation,”  Asian Journal of Surgery, 19(4), 291-294 (1996).     

A2. Coşkun T, Kama NA, Dener C, Gözalan U, “Primary Hydatid Disease Of The Pancreas,” Am. J. Gastroenterol, 92(5), 899-900 (1997).

A3. Dener C, Şengül N, Tez S, Çaydere M, “Haemangiomas Of The Breast,” Eur. J. Surg,  166(12), 977-979 (2000). 

A4. Kulaçoglu H, Dener C, Zıraman İ, Kama NA, “Thyroxine Prophylaxis After Bilateral Subtotal Thyroidectomy For Multinodular Goitre,” Endocrine Journal, 47(3), 349-352  (2000).

A5. Dener C, Bozoklu S, Bozoklu A, Özdemir A, “Adult Intussusception Due To A Malignant Polyp: A Case Report,”  Am. Surg, 67(4), 351-353 (2001).

A6. Dener C, Kulacoğlu H, “An Unusual Foreign Body (Needle) in the Breast,” The Breast, 10, 262-263 (2001).

A7. Kulaçoğlu H, Dener C, Kama NA, “Urinary Retention After Elective Cholecystectomy,” Am. J. Surg, 182(3), 226-229 (2001).

A8. Dener C, “Complication Rates After Operations For Benign Thyroid Disease,” Acta Oto-Laryngologica, 122(6), 679-683 (2002).

A9. Dener C,İnan A, “Breast Abscesses In Lactating Women,” World. J. Surg, 27(2), 130-133 (2003).

A10. Tez S, Dener C, “Breast carcinoma in Women Age 25 Years or Less” (Correspondence), Cancer, 97(3), 714 (2003).

A11. İnan A, Dener C, Demirci S. “Explosion during diathermy gastrotomy in a patient with carcinoma of the antrum”. International Journal of Clinical Practice 57(8): 737-8 (2003).

A12. İnan A, Şen M, Dener C. “ Local anesthesia use in laparoscopic cholecystectomy“. World J. Surg, 28(8), 741-744 (2004) 

A13. Tunca A, Şen M, Dener C, Bozoklu A, Koçak M. “Neuroleptic Malignant Syndrome After an Emergency Operation For Acute Appendicitis perforation” (Letter to the Editor) Can J Surg, 47(6), 470 (2004)

A14. İnan A, M. Şen, Dener C, Bozer M. “ Comparison of direct trocar and veress needle insertion in the performance of pneumoperitoneum in laparoscopic cholecystectomy” Acta Chirurgica Belgica, 105, 515-518 (2005)

A15. Çimentepe E, İnan A, Ünsal A, Dener C, “ Combined transurethral resection of prostate and inguinal mesh hernioplasty”  International Journal of Clinical Practice, 60(2):167-169, (2006)

A16. Tümer AR, Dener C, “Evaluation of surgical malpractice in Turkey” Legal Medicine  8(1), 11-15, (2005)

A17. Kulacoglu H, Dener C, Tumer H, Aktimur R, “ Total subcutaneous fistulectomy combined with Karydakis flap for sacrococcygeal pilonidal disease with secondary perianal opening”  Colorectal Disease   8(2), 120-123, (2006)

A18.  İnan A, Dener C, Şen M, Özdemir A, “ Endometriosis in general surgery practice” Chirurgia, 19, 33-35, (2006)

A19. İnan A, Şen M, Koca C, Akpınar A, Dener C “The effect of purified micronised flavonoid fraction on the healing of the anastomosis of the colon in rats”, Surgery Today 36(9):818-22, 2006 A20. Şen M, İnan A, Yenidünya S, Ergin M, Dener C, “Effect of vitamin A on CD44 expression in rat small intestine with obstructive jaundice”, European Surgical Research, 38(3):347-352, 2006 A21. İnan A, Dener C, Şen M, Bozer M, Demirci S, “Hepatic Resection for Primary and Metastatic Liver Tumors,” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27, 52-58 (2007). A22. İnan A, Şen M, Koca C, Ergin M, Dener C, “Effects of Aloe vera on colonic anastomoses of rats,” Surgical Practice, 11, 60-65 (2007).   A23. Tümer AR, Dener C, “ Diagnostic Dilemma of Sudden Deaths Due to Acute Hemorrhagic Pancreatitis”, Journal of Forensic Science, 52(1), 180-182, (2007) A24. Şen M, İnan A, Dener C, Bozer M, “Paraduodenal İnternal Herniler: İki Olgu Nedeni ile Klinik Analiz,” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 13(3), 232-236 (2007). A25. Atalar H, Sarıfakıoğlu E, Dener C, Yanık B, Köktener A, Bayrak R. “ Cutaneous lymphoid hyperplasia and reactive lymphadenopathy induced by hepatitis B vaccination”, Eur J Dermatol, 18(2), 188-210 (2008). 

A26. Tez S, Dener C, Köktener A, Caydere M, Tez M. The value of fine needle  aspiration and cytologic examination of impalpable complicated breast cysts. Bratisl Lek Listy. 109(9):387-90(2008).

A27. Dener C, İnan A, Şen M, Demirci S. “ The role of the intraoperative margin assessment in breast conserving surgery”, Scand J Surg, 98(1):34-40. (2009).

A28. Sen M, Akpinar A, Inan A, Sişman M, Dener C, Akin K. Extensive hepatic-portal and mesenteric venous gas due to sigmoid diverticulitis. World J Gastroenterol. Feb 21;15(7):879-81. (2009).

A29. Şen, M., A. İnan, H. Sert, A. Akpınar ve C. Dener, “Preemptive use of etofenamate in laparoscopic cholecystectomy: A randomized, placebo-controlled, double-blind study,” European Journal of General Medicine, 7, 50-55 (2010).

A30. Köktener A, Akın K, Kösehan D, Dener C. “Primary appendiceal tumors: Clinical imaging and pathological findings. Report of four cases”. JBR-BTR. 94(2):63-5 (2011).

A31. Ergül Z, Ölçücüoğlu E, Kulaçoğlu H, Dener C. “Recurrent incisional hernia due to pseudomyxoma peritonei”. Case Reports in Medicine. (2011), Article ID 853906, 3 pages.

A32. İnan A, Sürgit Ö, Şen M, Bozer M, Dener C. “One day surgery for pilonidal disease” Bratisl Lek Listy, 112(10):572-4, (2011)

A33. Akın K, Kösehan D, Cengiz AY, Dener C, Köktener A, İnan A, Haltaş H, Çakır B. “Splenic infarction following conventional open gastrectomy in patients with gastric malignancy: a CT-based study”, Abdominal Imaging, 37(4):609-615 (2012)

A34. Altıparmak, MD, Cİ. Bilgiç, C. Dener, E. Gündüz, S. Yenidünya, M. Acar, M. Şen, M. Gündüz, “The effect of Survivin gene promoter polymorphism on breast cancer” Turkish Journal of Biology, 38(6):858-866 (2014)

A35. Kılıç M.Ö, Dener C. “Acquired lymphhangiectasia of the breast after breast conserving surgery” Indian J Surg, (2015) DOI 10.1007/s12262-015-1228-5

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • Türk Meme Cerrahi Derneği
 • Ankara Meme Cerrahi Derneği
 • Cerrahi Onkoloji Derneği
 • Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası 100 den fazla toplantı ve konferansta moderatör, eğitici ve katılımcı olarak bulundum.

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al