Op. Dr. Elad AZİZLİ

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
2017 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEDIENT KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
2013 - 2017, İstanbul/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2008 - 2013 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2001 - 2007 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan 10 Bilimsel Çalışma
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan 4 Bilimsel Çalışma
 • Sunduğu 8 Bildiri
 • Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi kongresinde “Tavşan modelinde kostal kartilaj greftin biyomekanik ve histolojik özellikleri: Deneysel çalışma” isimli çalışmada Rinoloji dalında 1. lik ödülü  (Ekim 2013, Antalya)
 • Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi kongresinde “Hayvan Reflü Modelinde Radyoterapinin Laringeal Mukoza Üzerindeki Etkileri” isimli sıçanlar üzerinde yapılmış çalışmada 3. lük ödülü  (Ekim 2012, Antalya)
 • Türk Rinoloji Kongresinde “Septal kartilajın biomekanik özelliklerine uygun kostal kartilaj seçimi ile ilgili deneysel çalışma” isimli kadavra çalışması ile 2. lik ödülü ( Mayıs 2011, Antalya)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Konuşmacı olarak katıldığı 7, katılımcı olarak bulunduğu 25 toplantı

Mesleki Üyelikleri

 • Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Ses, Konuşma, Yutma Bozuklukları Derneği
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği