Uzm. Dr. Elif ERDEM ÖZCAN

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Pediatri Uzmanı
2013 - Halen, İstanbul/Türkiye

VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu
2011 - 2013, İstanbul/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Uzmanlık Eğitimi
2005 - 2011 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1999 - 2005 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Türk hematoloji derneği tez/proje destek ödülü, 2012
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 9 bildiri
 • Çocukluk Çağı Kanserleri Nedeni ile Tedavi Almış ve/veya Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanmış Hastalarda Aşılamanın Etkinliği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nisan 2011

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Nörolojik Değerlendirme Kursu’ 30. Pediatri Günleri, İstanbul; Mayıs 2007
 • Neonatal Resüsitasyon Programı’, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, İstanbul; Haziran 2007
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu’ Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım   Derneği, 30. Pediatri Günleri,  İstanbul:Nisan  2008
 • ‘Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu’, İ.Ü. İTF, Çocuk   Sağlığı  Enstitüsü, Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi; Ocak 2009
 • Boy Kısalığı ve Erken Ergenlik Vakalarına Yaklaşım, Nisan 2009
 • 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2006, İstanbul
 • 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2006, İstanbul
 • 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2007
 • 9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, Ekim 2007
 • 30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008
 • 31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2009
 • 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Mart 2010

Mesleki Üyelikleri

 • İstanbul Tabip Odası