Prof. Dr. Ercan ABAY

Deneyim

MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ

Psikiyatri Uzmanı
2018 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEDICALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ

Psikiyatri Uzmanı
2016 - 2018, İstanbul/Türkiye

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Psikiyatri Uzmanı
1989 - 2015, Edirne/Türkiye

BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI ve SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

Psikiyatri Uzmanı
1981 - 1989, İstanbul/Türkiye

HEREKE SSK DİSPANSERİ

Pratisyen Hekim
1980 - 1981, Kocaeli/Türkiye

KARA HARP OKULU REVİR HEKİMLİĞİ

Pratisyen Hekim
1979 - 1980, Ankara/Türkiye

ÇERKEZKÖY SSK DİSPANSERİ

Pratisyen Hekim
1978 - 1978, Toledo, Ohio/Türkiye

Eğitim

BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI ve SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi
1981 - 1984 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1972 - 1978 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Ulusal (53) ve uluslararası (27) dergilerde yayınlanmış            80 adet bilimsel yayın
 • Uluslararası atıf sayısı 330
 • Ulusal (75) ve uluslararası (15) kongrelerde sunulan              90 bildiri
 • 1 adet kitap : Nörotransmiterler ve Depresyon, Nobel Tıp Kitabevi, 1988
 • 3 adet kitap çevirisi : Psikiyatri Genetiği ve Genomiği, 2010. Klinik Psikiyatri, 2004, Klinik Psikiyatri El Kitabı 1999.
 • Kitap bölüm yazarlığı 25 adet

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapist ve Eğitici Sertifikası, 2013
 • Ulusal ve Avrupa Bilişsel-Davranışçı Psikoterapist Sertifikası, 2012
 • 21 adet uzmanlık tezi danışmanlığı
 • 20’nin üzerinde kongrede davetli konuşmacı
 • Ulusal ve uluslararası 4 kongre başkanlığı ve 10 kongre düzenleme kurulu üyesi
 • Ulusal ve uluslararası dergide 70 makale için hakemlik
 • 15 dergide editöryel danışma kurulu üyeliği
 • Üniversitede 5 bilimsel projede yürütücü görev ve proje danışmanlıkları

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Türkiye Psikiyatri Derneği, 10. Bahar Sempozyumu 2006, Araştırma Projesi Teşvik Ödülü
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Araştırma 3.lük Ödülü, 2004

Mesleki Üyelikleri

 • Türkiye Psikiyatri Derneği (Kurucu Üyesi/1995)
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği
 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 • Ulusal Geropsikiyatri Derneği
 • Türk Biyolojik Psikiyatri Derneği
 • American Psychiatric Association
 • International Society of Psychiatric Genetics